A rendezvényt követően március 6-án a Szlovák Vöröskereszt megbízott főigazgatója, Miroslav Zufa és Silvia Kostelna, a nemzetközi programok vezetője tett külön látogatást a Magyar Vöröskereszt vezetőségénél.

Budapesten találkoztak az Európai Zóna Iroda koordinálása alá tartozó országok Vöröskereszt és Vörösfélhold nemzeti társaságainak újonnan kinevezett vezetői. A találkozót, melynek házigazdája Anitta Underlin, az Európa Zóna Iroda igazgatója volt, meghívott vendégként Dr. Francesco Rocca, a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC, Federáció) Európát képviselő alelnöke elnökölte.

A bemutatkozására és ismerkedésre alkalmat adó információs napon a résztvevők képet adhattak nemzeti társaságaik fejlődéséről és helyzetéről, a Federációval, illetve a többi nemzeti társasággal való kapcsolatukról, tájékozódhattak a nemzeti társaságok megerősítését szolgáló szervezetfejlesztési és kapacitásépítési folyamatokról.

Dr. Francesco Rocca alelnök beszámolt a Federáció Vezető Testületének munkájáról, és a 2014. évi Vöröskereszt Vörösfélhold Európai Konferencia előkészületeiről. Az értekezlet alkalmat adott a Vöröskereszt Vörösfélhold Mozgalom 2013. november 12-18. között Sydneyben megtartott Közgyűlésén és Küldöttek Tanácsa ülésén hozott határozatok áttekintésére, rövid megvitatására.

A találkozón a Magyar Vöröskeresztet Dr. Göndöcs Zsigmond, elnök, Kardos István főigazgató és Habsburg György, különleges képviselő, korábbi elnök képviselte, a Ciprusi, Horvát, Görög, és Szlovák Vöröskereszt valamint az Azerbajdzsáni és a Türkmenisztáni Vörösfélhold küldöttei mellett.

A rendezvényt követően március 6-án a Szlovák Vöröskereszt megbízott főigazgatója, Miroslav Zufa és Silvia Kostelna, a nemzetközi programok vezetője tett külön látogatást a Magyar Vöröskereszt vezetőségénél.

Tárgyalásokat folytattak a két szervezet együttműködésének megerősítéséről, különösen tekintettel a hosszú múltra visszatekintő hagyományos határ menti kapcsolatokra és új elemként az elsősegélynyújtás területén megvalósuló közös programokra. A Szlovák Vöröskereszt felajánlotta, hogy a Magyar Vöröskereszt felmenő rendszerű Országos Elsősegélynyújtó Versenyének győztes csapatát meghívja az ez év május 28-án rendezendő szlovákiai elsősegélynyújtó verseny országos fordulójára. Dr. Göndöcs Zsigmond a meghívást a Szlovák Vöröskereszt elsősegélynyújtó csapatának magyar versenyre történő invitálásával viszonozta.

A Magyar Vöröskereszt elnöke elmondta, hogy bár Magyarországon népszerűek a vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó tanfolyamok, és komoly a segítségnyújtási szándék, ehhez tudás és megfelelő minőségi képzés is kell. Hangsúlyozta, hogy ennek garanciáját abban látja, hogy Magyarországon a járművezetők közúti elsősegélynyújtásból történő vizsgáztatását a Magyar Vöröskereszt kizárólagossággal végzi, szigorú minőségpolitikai követelmények alapján, hozzájárulva ezzel az uniós közlekedésbiztonsági elvárásokhoz is.

A jó szomszédságpolitika jegyében a Magyar Vöröskereszt számos más területen (EU pályázatok, twinning programok, határ menti együttműködés, stb.) is kooperál a szomszédos országok Vöröskereszt szervezeteivel, így szlovák testvérszervezetével is. A V4 országok Vöröskereszt szervezetei, hasonlóan a kormányok Visegrádi Együttműködéséhez, időről időre megújítják közös platformjukat. A két szervezet vezetői megegyeztek a V4-es együttműködés újraindításában és a Visegrádi Alapok pályázati lehetőségeinek feltárásában is.

A megbeszélés végeztével Miroslav Zufa hivatalos látogatásra szóló meghívást intézett a Magyar Vöröskereszt vezetőihez.