Közösségfejlesztési Alaprész

A Magyar Vöröskereszt a Családi Lappal közösen előfizetői és egyéb közösségi akciók megvalósítására pénzügyi alapot hozott létre. Az Alap elsődleges célja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap ismertségének és népszerűsítésének növelése. Az Alap támogatásából megvalósuló programokon keresztül a helyi közösségek erősítése, a Vöröskereszt eszmeiségének, alapelveinek, valamint a családi életre nevelés és egészségmegőrzés terjesztése a cél. Fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, amely a helyi közösségek igényeit tartja szem előtt.

A pályázat célcsoportja a kistelepüléseken élő lakosság, olyan helyi közösségek, amelyek aktív szerepet vállalnak a település életében.

A pályázathoz kapcsolódó további információkat a kofe@voroskereszt.hu e-mail címen, illetve a pályázat mellékleteiben olvashatóak.