• Nekik segítünk

    Rászoruló embereket és hátrányos helyzetű csoportokat támogatunk. Országos hálózatunk révén önkénteseink és szakembereink ott tudnak segíteni, ahol a gond kialakul.

Hajléktalan emberek

Szociális étkeztetés biztosításával és átmeneti szállások üzemeltetésével igyekszünk megkönnyíteni az otthontalan emberek nehéz életét.

Szenvedélybetegek

Pszichiátriai és szenvedélybeteg embereknek segítünk a rehabilitációban, és támogatjuk őket, hogy a társadalom teljes értékű tagjai maradhassanak.

Gyermekek és családok

Hátrányos helyzetű gyermekeknek, sokgyermekes családoknak és egyedülálló szülőknek nyújtunk kézzel fogható és pszichoszociális segítséget.

Fogyatékkal
élők

Fogyatékkal élő emberek gondozásában segítünk, a mindennapi tennivalók megkönnyítésével.

Idősek és házigondozás

Ellátjuk a rászoruló idős embereket és közösségi tevékenységekkel segítünk leküzdeni az időskori egyedüllétet.

Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki szolgálatunk 600 lakosúnál kisebb aprófalvakban működik, ahol a hiányzó szolgáltatásokat pótoljuk.

Egészségfejlesztés

Az egészség megőrzése folyamatos figyelmet és rendszeres szűréseket igényel. Rendezvényeinken minden korosztály hasznos ismeretekre tehet szert.

Táboroztatás

A nehéz helyzetben lévő családokban élő gyermekeknek nincs lehetőségük megtapasztalni milyen a táborozás. Nekik szeretnénk lehetővé tenni ezt az élményt.

TÁMOGATÓINK

Nyelv

X