Humanitárius Település Cím

A pályázat fő célja:

A Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részvevő közösségek elismerése.

A pályázók köre:

A cím elnyerését megpályázhatja minden település (rész)önkormányzata (falu, község, város) vagy városrész, kerület vagy kerületrész.

A „Humanitárius település” cím elnyerésének feltételei:

  • a település(rész)/kerület(rész) lakossága aktívan vesz részt a Magyar Vöröskereszt/Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tevékenységében
  • a településen – 18-65 életév közötti – élők rendszeres (folyamatosan, évente legalább két alkalommal) véradók
  • működik vöröskeresztes szervezet (alapszervezet)
  • működik vöröskeresztes ifjúsági szervezet (ahol a lakosság létszáma meghaladja az 1.000 főt) vagy/és a meglévő alapszervezetben legalább 10 fő aktív ifjúsági tag tevékenykedik
  • önkéntesek segítik a Vöröskereszt szervezetek munkáját
  • a településen jogosulatlanul nem használják a Vöröskereszt emblémáját
  • a településen működő intézmények, üzemek, szolgáltatások rendelkeznek kiképzett elsősegélynyújtó felelőssel
  • az önkormányzat bevonja, tájékoztatja a lakosságot az őket érintő döntésekbe/döntésekről

A „Humanitárius település” cím elnyerésénél előnyben részesül az a pályázó, ahol:

  • a település rendelkezik egészségtervvel
  • a településen (önállóan vagy társulási formában) működik minden olyan szociális, gyermekjóléti, – védelmi szolgáltatás/intézmény, amelyet a 1993. évi III. törvény és 1997. évi XXXI. törvény előír

Működő vöröskeresztes szervezet azt jelenti, hogy éves terv alapján, legalább és bizonyíthatóan 5 alkalommal, a vöröskeresztes tagok min. 70 %-ának részvételével olyan akciókat, programokat szerveznek a közösség bevonásával, amit a közösség igényel – pl. szociális, egészségnevelési rendezvények, akciók, programok, véradások, elsősegélynyújtó bemutatók szervezése stb.

A cím odaítélése egy évre szól, mely – a feltételek teljesítése esetén – évenként meghosszabbítható.

A cím elnyerése emléklap átadásával jár. A cím megtartása (második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre Harmadik évben (folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a települést, hogy határán található üdvözlő tábláin elhelyezze a „Humanitárius település” jelzést.

A harmadik fokozatot elért településeknek ötévente szükséges címüket – újabb pályázat benyújtásával – megerősíteni, különben a cím viselésére jogosulatlanná válik.

A cím elnyerésével pénzjutalom nem jár.

A címnek való megfelelés ellenőrizhető. Nem megfelelőség esetén a cím visszavonható.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. március 31.

Pályázatok benyújtásának módja és helye:

Pályázni kizárólag a kiadott pályázati űrlapon lehet. A pályázatokat papír alapon[1] egy példányban és elektronikus adathordozón vagy e-mailben, PDF formátumban (pl. CD lemez vagy e-mail: titkarsag@voroskereszt.hu) szükséges megküldeni, illetve postán/személyesen behozni az alábbi címre:

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság

1051 Budapest, Arany János u. 31.

Pályázati adatlap letölthető az oldal alján található linken.

További információk kérhetők a Magyar Vöröskereszt megyei és területi szervezeteitől.

Budapest, 2022. január

[1] vita esetén, a papír alapon benyújtott pályázati anyag tekinthető hitelesnek