A kötet a „Vöröskeresztes élet Zala vármegyében 1881 – 1945” kiadvány folytatása. Kovács Tibor könyve a Magyar Vöröskereszt sokszínűségét mutatja be a Zala Megyei Szervezet tevékenységén keresztül. Olvashatunk az önkéntesek, tagok áldozatkész, értékteremtő munkájáról, megismerhetjük egy-egy tevékenységi terület fejlődését, annak szépségeivel és nehézségeivel.

A Vöröskereszt kérelemmel fordult a lakossághoz, hogy szíveskedjenek hozzájárulni a városban elhelyezett hadifoglyok ellátásához.

A Hittel és alázattal – Vöröskeresztes élet Zalában 1945-2016 szerzője Kovács Tibor, aki 10 évig volt a karitatív szervezet Zala megyei titkára. Nyugdíjba vonulása, 1997 után fogott hozzá a karitatív szervezet zalai történetének megírásához. Az első kötet 2008-ban jelent meg, feldolgozva a kezdetektől az 1945- ig tartó időszak eseményeit. A most kiadott 680 oldalas könyvben pedig a második világháború utáni, 2016-ig tartó történéseket foglalta össze. A lektor, dr. Gyimesi Endre a mű bemutatásakor kiemelte, e könyv nélkül a feledés homályába merült volna mindazok önkéntes munkája, akik az elmúlt évtizedekben a Vöröskereszt kötelékében ténykedtek. Sok száz aktivistának névvel említve állít emléket a könyv. Mint kiemelte, a szerző dokumentumok ezreit feldolgozva, 2300 hivatkozást, jegyzetet használva, forrást említve, közel 400 illusztrációt felhasználva számolt be a 70 évről. A világháború utáni történéseket egy folyamatban, kronológiai sorrendben ábrázolta a szerző. Az 1960-as évektől pedig már tevékenységenként tárgyalta a szerző, akinek feladatát megnehezítette, hogy elkezdődött a Vöröskereszt tömegszervezetté alakítása, és szinte minden munkahelyen, településen alakult ilyen alapszervezet.

E kutatómunka eredménye a bajor berchtesgadeni és a zalai Vöröskereszt kapcsolatát ismertető, 2011-ben megjelent kétnyelvű könyv is.

Ai bemutatón Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója úgy fogalmazott, miközben a 2030-ig tartó időszakot, a jövőt tervezik a karitatív szervezetnél, fontos az elődök munkájának a megörökítése. Hozzátette, a mű példaértékű, hiszen ez az első történeti feldolgozás a Vöröskereszt hazai tevékenységéről.

Forrás: VK/zaol.hu

Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap