A próbatételen Magyarországot eddig négy alkalommal képviselte mentőkutyás egység, és bár a csapat minden alkalommal sikeresen vizsgázott, mindeddig nem került arra sor, hogy a szakértői gárdában ajánljanak fel részvételi lehetőséget magyar szakembernek. A felkérés a megújított magyar katasztrófavédelmi rendszer nemzetközi elismerése is egyben.

A Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség (IRO) bevetési csoportjának vezetője a Magyar Vöröskereszt egyik munkatársát, a HUSZÁR alegységvezetőjét, Balázs Lászlót választotta abba a nyolcfős, kolumbiai, angol, német, szlovén, japán, osztrák nemzetiségű, kutatás-mentésben jártas szakemberekből álló csoportba, amelynek a szakmai bírálata alapján kiosztották azokat a minősítéseket, amelyek alapján idén bevethetők nemzetközi színtéren is az egységek. A szakértői gárda egy héten keresztül, napi 24 órában, folyamatos váltásban értékelte a csaknem hetven mentőkutyás egység teljesítményét, közülük húsz egység kaphatta meg a legmagasabb szakmai elismerést jelentő Mission Readiness Dog Team minősítést.

A vizsga az IRO bevetési vizsgarendszerének legmagasabb szakmai elvárásokat támasztó minősítő vizsgája, és a szövetség törekvése az, hogy a jövőben csak olyan mentőkutyás alegységek vegyenek részt USAR csapatokkal nemzetközi segítségnyújtásban, amelyek rendelkeznek ezzel a minősítéssel. A vizsga 36 órája alatt a résztvevők a valóshoz kísértetiesen hasonlító körülmények között, nemzetközi segítséget igénylő kárhelyszínen zajló tevékenységet végeztek. Saját tábort kellett kiépíteniük, ahonnan legalább hét alkalommal küldték őket bevetésre, és elméleti tudásukról is számot kellett adniuk. A gyakorlati feladatok gerincét a romok alatt rekedt emberek felkutatása alkotta, de alpintechnikai feladatokban, humán- és állatelsősegély-nyújtási ismeretekben is felsőfokon jártasnak kellett bizonyulni, valamint készségszinten ismerniük kellett az INSARAG irányelveket, képesnek kellett lenniük arra, hogy feltérképezzék és értékeljék a romterületeket.