Az évek során nyilvánvalóvá vált, hogy az otthonainkba kerülő családok lakhatási problémájuk mellett az esetek többségében életvezetési és párkapcsolati problémákkal is küzdenek, sőt számtalanszor találkoztunk a családon belüli erőszak problémájával is.

Reagálva ezen problémákra 2005 óta ún. krízisközpontot is működtetünk, ahol bántalmazott anyák találhatnak menedékre gyermekeikkel. A szolgáltatás sajnos mindössze 8 hétig vehető igénybe, hiszen célja a krízishelyzet kezelése.

Általános tapasztalatunk, hogy a bántalmazott nők, valós alternatívák hiányában, visszatérnek a bántalmazó kapcsolatba.

Mit nyújt a DAPHNE program?

Annak érdekében, hogy hathatósabb segítséget nyújthassunk az érintett nők számára, a Dán, Bolgár, Román és a Magyar Vöröskereszt partnerségében az Európai Unió támogatásával 2016. januárjától új programot indítunk, melynek célja:

  • bántalmazott nők személyre szabott támogatás önkéntesek bevonásáva,
  • közösségi élményszerzés klubtevékenységen keresztül,
  • szabadidős programok szervezése, melynek célja a kikapcsolódás, élményszerzés,
  • öntudat, magabiztosság és érdekérvényesítés fejlesztésre irányuló ismeretátadó programok biztosítása,

A program segítségével azt kívánjuk elérni, hogy a bántalmazott anyák és gyermekeik a programok és a személyes támogatásnak köszönhetően elhiggyék, hogy ők is szerethetőek, így megerősödik az önmagukba vetett hitük is!

A program során kifejlesztett pszichoszociális tananyagot más civil szervezetek, a hatóságok és más Családok Átmeneti Otthonai felé is elérhetővé tesszük honlapunkon.

Kikkel valósul meg a DAPHNE program?

A program megvalósításához önkénteseket keresünk, akik:

  • 21 év feletti nők,
  • lehetőleg korábban már igazolhatóan végeztek önkéntes munkát,
  • tartósan és rendszeresen részt tudnak venni a program eseményein,
  • rendezettnek és biztosnak érzik személyes hátterüket, életüket,
  • rendelkeznek információkkal a családon belüli erőszakról és úgy vélik képesek támogatni bántalmazott nőket.

A DAPHNE program azoknak a nőknek szól, akik:

  • korábban vagy jelenleg is bántalmazó kapcsolatban élnek, függetlenül a bántalmazás jellegétől

A projekt anonimitást biztosít! A találkozók ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk!

A projekt a Jogok, egyenlőség és polgárság program keretében az Európai Unió támogatásával jött létre.

A programról bővebb tájékoztatást a daphne@voroskereszt.hu e-mail címen nyújtunk!