A Magyar Vöröskereszt országos hálózatán keresztül önkénteseink és szakembereink ott tudnak segíteni, ahol a legnagyobb a szükség. Szociális étkeztetés biztosításával és átmeneti szállások üzemeltetésével igyekszünk megkönnyíteni az otthontalan emberek nehéz életét. Pszichiátriai és szenvedélybeteg embereknek segítünk a rehabilitációban, támogatjuk őket, hogy a társadalom teljes értékű tagjai maradhassanak. Hátrányos helyzetű gyermekeknek, sokgyermekes családoknak és egyedülálló szülőknek nyújtunk kézzel fogható és pszichoszociális segítséget. Fogyatékkal élő emberek gondozásában segítünk, a mindennapi tennivalók megkönnyítésével, és ellátjuk a nehéz helyzetben lévő idős embereket, közösségi tevékenységekkel segítünk leküzdeni az időskori egyedüllétet. 

Ezeket a feladatokat szervezetünk nem tudná ellátni azok nélkül a munkatársak és önkéntesek nélkül, akikről november 12, a Szociális Munka Napja szól. A jeles alkalomból szeretnénk egy kis betekintőt nyújtani néhány megyei szervezetünk szociális területet érintő munkájába. 

Zala megye 

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Szenvedélybetegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátó Szolgálata Zalaegerszeg

Immáron 12 éve látjuk el a szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátását, jelenleg állami, normatív finanszírozás útján. A közösségi ellátás egy ingyenesen és önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás. Lakókörnyezetben történő gondozást foglal magában, úgymond „házhoz visszük” a szolgáltatást. 

Büszkék vagyunk rá, hogy a pszichiátriai és a szenvedélybeteg ellátásunkban dolgozó csapatot két olyan kolléga is erősíti, akik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház pszichiátriai és addiktológiai részlegén is tevékenykednek. Ezáltal a kliensekkel való kapcsolatfelvétel nagy könnyebbséget jelent számunkra.  

A pszichiátriai szolgálatban munkánk nagy részét a mentálhigiénés segítségnyújtás: a kliensek mentális és lelki gondozása teszi ki, szenvedélybeteg szolgálatunk fő célja pedig az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése annak érdekében, hogy a szenvedélybeteg a lehető legteljesebb mértékben részt vehessen a közösség életében. Kiemelkedő fontosságú az ellátottak motiválása a gondozói tevékenység során: felkínálni számukra mindazon segítő lehetőségeket, melyek elősegítik az állapotuk javulását, az addikciók nélküli teljesebb élethez jutást és a már felépült állapot megtartását.  

Szolgálatainknál dolgozó kollégák nagy többségével a kezdetek óta egy igazán jó közösséget alkotunk, es erre büszkék vagyunk. Munkánkat – amely egyben a hivatásunk is – szívvel-lélekkel végezzük. Rendszeresen tartunk esetmegbeszéléseket, igyekszünk közösségi szemléletben dolgozni. Bárkinek bármilyen elakadása van a munkája során, igyekszünk rá közösen megoldást találni.  

Feladatunkat igyekszünk a közösségi szemléletnek megfelelően: nem egymástól elszigetelten, hanem egymásra támaszkodva, szakmai és személyes támaszt nyújtva végezni. Évek óta tartunk munkahelyi rekreációs összejöveteleket, egy évben egyszer minimum.  

A 2014-es és 2017-es évben pályázati forrásoknak köszönhetően a kollégákkal és a szolgálataink által ellátott kliensekkel közösen szervezhettünk közös programokat: ellátogattunk két szenvedélybeteg rehabilitációs intézménybe, családi napokat szerveztünk, színházlátogatásokon vettünk részt. Ezek a programok és élmények meghatározóak voltak mindannyiunk számára. Csak remélni tudjuk, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk hasonló programok lebonyolítására.  

A kötelező munka-feladatainkon túl, folyamatosan aktívan és tevékenyen vesszük ki a részünket a Zala Megyei Vöröskereszt egyéb feladataiból és tevékenységeiből is: véradással kapcsolatos programokban való részvétel, elsősegélynyújtó versenyeken való segítségnyújtás, adománygyűjtés, a COVID-19 járványhelyzet ideje alatti határokon való védekezésben való segítségnyújtás, mintavételekben való közreműködés. A 2020-as évben Zalaegerszegen megrendezésre kerülő Országos Elsősegélynyújtó Verseny lebonyolításában való aktív részvétel. 

Somogy megye 

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 
Családok Átmeneti Otthona 

A mi kis csapatunkat 10 fő alkotja. Vannak munkatársak, akik a kezdetektől, 20 éve oszlopos tagok, a többiek is több évvel büszkélkedhetnek. A kollegialitás nálunk nem csak a munkáról szól, munkaidőn kívül közös programokat szervezünk. Kiemelkedőek a minden évben rendszeresen megszervezett, egész napos, programokkal teli kirándulásaink. Név és születésnap alkalmából aprósággal lepjük meg egymást.  

Az újonnan érkező dolgozót mindig szívélyesen fogadjuk, aki idecsöppen, könnyen beilleszkedik, felveszi mentalitásunkat. Tapasztalataink, ismereteink átadásával gyorsan megtalálja a közös hangot a lakókkal is. Nagyon jó visszajelzés a kollegáktól, hogy ilyen jó munkahelyük még nem volt korábban, ahol ezt az összetartást, egymás támogatását érezték volna. 

Napi munkavégzésünk során arra törekszünk, hogy a jókedvünkből, pozitív életérzésünkből minél többet átadjunk, ezáltal a lakók is nyitottabbak, közvetlenebbek irányunkba. 

Heves megye  

Bár mi itt Heves Megyében nem csapatban dolgozunk, de munkatársaink lelkesen, területenként végeznek szociális munkát. Öt területi szerveztünk van, Hatvan, Gyöngyös, Heves, Füzesabony és Eger. Feladataink közé tartozik a téli étkeztetési program megszervezése, adományok gyűjtése és osztása (pl. élelmiszer, ruhaadomány, írószercsomagok, higiéniai csomagok) karácsonyi akciók, különböző helyi kezdeményezések lebonyolítása. Az akciókat gyakran önkéntesekkel közösen végezzük, és annak ellenére, hogy keveset tudunk közösen dolgozni, nagyon jó a csapatunk! Legyen szó bármiről, mi megoldjuk!

Baranya megye 

A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete a megye 301 településén végez szociális tevékenységet. A munkavégzés értékei az egyenlőség és az emberi méltóság tiszteletén alapulnak, a szervezet szolidaritást vállal a hátrányos helyzetű csoportokkal, küzd a szegénység ellen, segíti a hétköznapok élhetőbbé tételét.   

A szervezet adományokat gyűjt és oszt, jelen van a családok életében, szükség esetén tanácsot ad, segít a bürokratikus rendszerben eligazodni, támaszt és biztonságot sugall. A szervezet tagjai idén a Szociális Munka Napján kihelyezett értekezlet keretében rekreációs napot tartottak, a Kassai Völgy Kaposmérő községben, amely a természeti és helyi értékeinek egyediségével ad lehetőséget a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Még a szakmai megbeszélés is különleges helyszínen zajlott: az ősi magyarok nomád életét idéző jurtában. Egyszerre volt jelen a pihenés, a jövőbeli tervek megvitatása és a hatékonyságra törekvés szándéka. 

személyes beszámolók után ismerkedj meg többi megyei szervezetünkkel és további szociális tevékenységeinkkel is!