Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 2. számú telephely

Cím: 1191 Budapest, Ady Endre út 112. 

Telefon: +36 1 282 9957

E-mail: budapest@voroskereszt.hu

Igyekszünk családias hangulatot teremteni.

A Nappali Szociális Központ 2. számú telephelye által nyújtott szolgáltatások

Átmenetileg vagy tartósan hajléktalan, valamint a hajléktalanság veszélyzónájába kerülő emberek számára intézményünk az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján a lehetőséget biztosít a hatályos jogszabályok által biztosított szolgáltatások elérésére. Hitvallásunk a 93-as szoc törvény és az 1/2000-es rendelet.

Intézményünk 60 fős nappali melegedő, 19 fős éjjeli menedékhely és 9 fő befogadására alkalmas időszakos éjjeli menedékhely fenntartásával segíti a rászorulókat.Az alapszolgáltatásokon felül kulturális programokkal, vetélkedőkkel bővítjük folyamatosan a szolgáltatások körét, ami népszerű a kliensek körében.

Ezeken felül pedig a 19. kerület bizonyos részein utcai szociális gondozószolgálatot működtetünk, így segítve azokat, akik nem veszik igénybe az intézményi szolgáltatásokat. Igyekszünk szállókra irányítani őket, illetve ha szükséges, orvoshoz. Segítünk nekik iratpótlások intézésben, és rendszeresen osztunk részükre takarót, ruhát.

A szolgáltatásainkat a 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok vagy bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező személyek, hontalanok, valamint magyar hatóságok által menekültként elismert, önellátásra képes személyek vehetik igénybe 7 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet felmutatásával. Az igénybevétel önkéntes, ingyenes.

Nyelv

X