#magyar-voroskereszt-en

In recent months the Hungarian Red Cross has been intensively assisting the authorities in the fight against the epidemic. In our year-end summary, we present the results of our two main...

Mit tennél egy katasztrófahelyzetben? Hogyan koordinálnád a rendvédelmi szerveket? Hogyan tájékoztatnád az országos médiát?