https://voroskereszt.hu/kozbeszerzesek/

Közbeszerzések


Közbeszerzések Microsite

Az alábbiakban a Magyar Vöröskereszt aktuális közbeszerzéseinek dokumentációi tölthetőek le:

Aktuális felhívásunk

Ajánlattételi felhívás „A Magyar Vöröskereszt részére építési munkák az EFOP-2.2.15-16-2017-00002 azonosító számú projektben” tárgyban a Kbt. Harmadik rész, Nemzeti eljárásrend 115. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdésben foglaltak alapján hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárásban.

Közbeszerzési dokumentum pdf [1]

Közbeszerzési dokumentum iratminta doc [2]

Ajánlattételi felhívás pdf [3]

Szerződéstervezet pdf [4]

Műszaki leírások rar [5]

Felkért gazdasági szereplők pdf [6]

Bontási jegyzőkönyv pdf  [7]

Regisztrációs adatlap_docx [8]