https://voroskereszt.hu/hirek/palyazati-felhivas-kenedi-20151/

Pályázati felhívás: KENEDI-2015/1


Kenedi Tibor örökhagyóként 33,4 millió forintot adományozott a Magyar Vöröskereszt számára, azzal a céllal, hogy rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket támogasson, segélyezzen. A Kenedi Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű gyermekeken komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amely a helyi igényekre, a helyben élők rászorulók szükségleteire reflektál.

A pályázat célcsoportja az ENSZ Gyermekjogi egyezmény 1. cikkelye szerint meghatározott gyermek: „Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”

Pályázókra vonatkozó kritériumok

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

Támogatható tevékenységek

A pályázat három témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. komponens: Gyermektábor megvalósítása:

Az „A” komponens keretében integrált nyári gyermektáborok megvalósítását támogatjuk, amely komplex program keretében valósul meg. A tábor megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

B. komponens: Gyereknap megvalósítása:

A „B” komponens keretében olyan gyereknapok megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt valamelyik alaptevékenységéhez vagy mozgalmi tevékenységéhez kötődik. A gyereknap megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

C.komponens: Segélyakció megvalósítása:

A „C” komponens keretében olyan segélyakciók megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörében került hátrányos helyzetű gyermekeket és családjukat támogatja. A segélyakció megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 7. A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2015. május 16.

Bővebb információ: