https://voroskereszt.hu/hirek/palyazati-felhivas-kenedi-20141/

Pályázati felhívás: KENEDI-2014/1


Kenedi Tibor örökhagyóként 33,4 millió forintot adományozott a Magyar Vöröskereszt számára, azzal a céllal, hogy rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket támogasson, segélyezzen.

1. A pályázati kiírás háttere és célja

A Kenedi Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű gyermekeken komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amely a helyi igényekre, a helyben élők rászorulók szükségleteire reflektál.

A pályázat célcsoportja az ENSZ Gyermekjogi egyezmény 1. cikkelye szerint meghatározott gyermek: „Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”

2. Pályázókra vonatkozó kritériumok:

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

3. Támogatható tevékenységek:

A pályázat három témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. komponens: Gyermektábor megvalósítása

Az „A” komponens keretében integrált nyári gyermektáborok megvalósítását támogatjuk, amely komplex program keretében valósul meg. A tábor megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

B. komponens: Gyereknap megvalósítása

A „B” komponens keretében olyan gyereknapok megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt valamelyik alaptevékenységéhez vagy mozgalmi tevékenységéhez kötődik. A gyereknap megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

C. komponens: Segélyakció megvalósítása

A „C” komponens keretében olyan segélyakciók megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörében került hátrányos helyzetű gyermekeket és családjukat támogatja. A segélyakció megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

A pályázott program kapcsán az 1. számú mellékleten be kell mutatni a részletes szakmai programot, a programba bevonni kívánt önkéntesek szerepét, az együttműködő, támogató partnerek szerepét, a program célcsoportját, valamint tábor esetében a tábor részletes tematikáját.

Bővebb információ: