https://voroskereszt.hu/hirek/a-magyar-voroskereszt-etikai-bizottsaga/

A Magyar Vöröskereszt Etikai Bizottsága


A Magyar Vöröskereszt Etikai Bizottsága öt főből áll, szükség szerint ülésezik, tevékenységéért az Országos Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel. Bármely szervezeti egység vagy tag bejelentéssel élhet a Magyar Vöröskereszt Etikai Bizottsághoz. Tagjaira az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

Az etikai vétségeket és az etikai eljárási szabályokat, valamint az alkalmazandó jogkövetkezményeket külön Etikai Kódex tartalmazza.

Feladata és hatásköre

A határozathozatal módjáról és egyéb ügyrendi kérdésekről az Etikai Kódex valamint az Etikai Bizottság saját ügyrendje rendelkezik.

Az Etikai Bizottság tagjai

Az Etikai Bizottság elérhetősége:

Postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 31.
E-mail: etikaibizottsag@voroskereszt.hu [2]