Segítség Gombnyomásra Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28.
93/311-322
nagykanizsa@mvkzala.hu

Az intézet nyújtotta szolgáltatás

A szolgáltatás lényege, hogy szükség esetén – egészségügyi vészhelyzet, rosszullét, otthoni baleset, mozgásképtelenség, pánikroham stb. – az ellátásban részesülőnél elhelyezett, testen is hordható jelzőkészüléken lévő gomb megnyomásával riasztás küldhető.  A segélyhívó rendszer hétköznap, hétvégén és ünnepnapokon is, 24 órában, folyamatosan működik. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi, vagy szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

Nyelv

X