Segítő kezek Szociális Intézménye Fogyatékos személyek nappali ellátása

2800 Tatabánya, Posta utca 5.
34/310-318
komaromesztergommegye@voroskereszt.hu

Az intézmény nyújtotta szolgáltatások

Intézményünk korszerű, akadálymentes környezetben 24 férőhellyel biztosítja az értelmi, érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élők és autista személyek fizikai ellátását, mentális gondozását, biztosítja a képességeik, és készségeik fejlesztését, szinten tartását. Fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékkal élő emberek és hozzátartozóik ne szigetelődjenek el, ne maradjanak magukra problémájukkal. A közösségbe való tartozás lehetőségét kínáljuk fel. Lehetőséget biztosítunk napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Az intézmény biztosítja a korszerű fizikai, egészségügyi és mentális ellátást. Az ellátottak részére egyénre szabott fejlesztést, segítséget nyújtunk. Célunk, hogy a speciális szükséglettel élők a biztonság és az otthonosság érzése mellett növelhessék képességeiket és önállóságukat Az intézményben folyó életet elsődlegesen az ellátottak egyéni szükségletei határozzák meg. A nappali intézményben, napi életritmus biztosításával, közösségi keretek között zajlik a gondozás, fejlesztés, szabadidő eltöltés.

Nyelv

X