Reménysugár Közösségi Ellátó Szolgálat

Cím: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1.

Telefon: +36 70 933 8484

E-mail: jasznagykunszolnokmegye@voroskereszt.hu

Az emberekkel végzett munka mindig változatos és kellő rugalmasságot igényel.

A Reménysugár Közösségi Ellátó Szolgálat által nyújtott szolgáltatások

Szolgálatunk célcsoportja azon 18. életévüket betöltött Tiszafüred, Karcag és Kunszentmárton Járás területén élő szenvedélybetegek, akik szociális helyzetük javítása érdekében segítséget igényelnek.

Fő célunk az ellátott személy közösségi integritásának elősegítése, szükség esetén reintegrációjának előkészítése, abban való folyamatos támogató részvétel. Fontos feladatként jelenik meg a munkánkban, hogy a magas szintű szakmai gondoskodás eredményeként csökkenteni tudjuk a társadalmi előítéleteket, és egyben növelni tudjuk a Társadalmi Felelősségvállalás értelmét.

Térítésmentesen nyújtunk segítséget a szenvedélybetegeknek a probléma meghatározásban, -elemzésben, -megoldásában; készségfejlesztésben és a pszichoszociális rehabilitációban. Tesszük mindezt azon keresztül, hogy segítünk ügyfeleinknek a személyes céljaik meghatározásában, a változtatásra motiváló tényezőik feltárásában, az önellátásra való képességeik javításában-fenntartásában. Tájékoztatást nyújtunk a betegségével kapcsolatos tudnivalókról, az azokhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. Segítjük őket munkához jutni, szabad idejüket szervezetten eltölteni. Szorgalmazzuk az önsegítő csoportok szerveződését, pszichoszociális tanácsadásokat tarunk és információkat nyújtunk az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási, oktatási és lakhatási szolgáltatások és lehetőségek igénybevételéről.

Szolgálatunknak 48 fő ellátására van kapacitása. A gondozást a kliens egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabott gondozási terv alapján, multidiszciplináris team végzi, amelynek egyenrangú szereplői a beteg és a természetes (laikus) segítő.

Nyelv

X