Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ

Cím: 7400 Kaposvár, Kanizsai út 56.

Telefon: +36 82 510 982; +36 70 933 8169

E-mail: nyitottkapu.hgk@voroskereszt.hu

Aki segítséget kér, kapjon is segítséget.

A Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ által nyújtott szolgáltatások

Intézményünk népkonyhát, nappali melegedőt, átmeneti szállót és éjjeli menedékhelyet biztosít az arra rászorultaknak, valamint utcai szociális munkát is végzünk Kaposvár Járás területén. Klienseink szociális, testi vagy mentális problémák, illetve krízishelyzet miatt fedél nélkülivé vált segítséget igénylő emberek. A szolgáltatások igénybevétele előtt egy személyes találkozás, elbeszélgetés történik, amikor megismerjük az igénybe vevő problémáját, tájékoztatást nyújtunk az intézmény szolgáltatásairól, és megfogalmazzuk a problémát, amelynek megoldásában segítséget nyújtunk. A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlen, hogy a segítséget kérő személy önellátásra képes legyen, betöltse a 18. életévét, tudomásul vegye a házirendet, érvényes negatív tüdőszűrő lelettel rendelkezzen és hitelesen igazolni tudja a személyes adatait. A szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Népkonyhánk 15 fő számára tud étel biztosítani, a nappali melegedőnk pedig 100 fő befogadására alkalmas. Az éjjeli menedékhely 71 fő (50 férfi és 21 nő) elszállásolását tudja  biztosítani, míg az átmeneti szállóban 10 férfit (a téli krízisidőszakban maximum 25 főt) tudunk elhelyezni.

Gondozási központunk feladata a hajléktalan-ellátás keretében általános és speciális segítő szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, valamint a hajléktalan csoportok létfenntartásának megőrzéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Az intézményünk jellemző munkamódszere: a segítséget kérők által megfogalmazott problémák hátterének és összefüggéseinek feltárása, a segítséget kérő környezetének és kapcsolatainak tanulmányozása, a probléma-megoldási terv közös kialakítása. Segítséget nyújtunk a hajléktalan személyek életvitelének megváltoztatásához, segítve a szociális ellátások elérését, igénybevételét, másrészt támogatjuk a hajléktalan személyeket a túlélés lehetőségeinek megszervezésében, testi és mentális képességeik megtartásában. Egyénre szabott gondozási tervet készítünk, elősegítjük a személy családi kapcsolatainak ápolását, hivatalos ügyeinek intézését. Segítséget nyújtunk az egyéni szociális válságkezelésükhöz, problémáik megoldásához, egészségügyi, pszichológiai, jogi és mindennapi ügyeik intézéséhez. Hatékonyan dolgozunk az egyének kapcsolatkészségének javításán is.

A Gondozási központ intézményeit igénybe nem vevő, de fedél nélkül élő emberek körében utcai szociális munkát végzünk. Ennek keretében naponta ellenőrző járatokat indítunk az évente frissülő és a kliensekkel megismertetett „vacok-térkép” alapján, illetve lakossági bejelentés esetén is helyszínre vonulunk. A nyári hőségben vízzel, télen meleg teával, takaróval, izolációs fóliával látjuk el a közterületeken élő hajléktalanokat. Ezzel egy időben történik ügyeik intézése is, illetve a folyamatos meggyőző munka ahhoz, hogy újabb és újabb utcán élő kliensek vegyék igénybe a Gondozási központ egyéb, biztonságot nyújtó szolgáltatásait. Azok a kliensek, akik valamilyen okból nem tudnak bejutni heti egy alkalommal sem az intézménybe, részükre az utcai szociális segítők gépkocsival juttatják el az ellátmányt és helyben végzik el a szükséges segítő tevékenységet. Az intézménybe való bekerülés után folytatódik egy eredményesebb segítő kapcsolat, amely nagyobb esélyt biztosít a kliens számára az egészségi állapotának stabilizálásához, a munkaerőpiacra történő visszajutáshoz, a megromlott családi kapcsolat helyreállításához.

A munkatársaink és az ellátottak között bizalmi kapcsolat van, a problémákat közösen tárjuk fel, és együtt keressük a megoldásokat. A bizalmi kapcsolaton kívül a meggyőzésre is nagy hangsúlyt fektetünk, ezzel is azt kívánjuk elérni, hogy a hajléktalan személyek ne közterületen töltsék az éjszakát, hanem fogadják el az intézmény széleskörű szolgáltatásait. A hajléktalan személyek ellátása nagy kihívás a munkatársak részére, hiszen az ellátottak többsége kiszorult a társadalomból, család, barátok nélkül próbálják mindennapjaikat eltölteni, célok, tervek nélkül.  Intézményünk családias légkörével próbáljuk számukra a pozitív dolgokat erősíteni, biztatni őket, hogy soha semmit nem kell feladni, ne féljenek segítséget kérni, és fogadják el tanácsainkat. Intézményünk egy nagycsaládként működik együtt, mindenki egységesen, emberségesen, az ellátottak érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját. Közösen szervezünk programokat, amelyeken mindig jó a hangulat.

Nyelv

X