Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezete Támogató Szolgálat

Cím: 4400 Nyíregyháza, Malom utca 3.

Telefon: +36 42 504 640

E-mail: szabolcsszatmarbereg@voroskereszt.hu

A fogyatékkal élő személyek, a családtagok élettere leszűkül. Társas kapcsolataik minimálisra csökkennek, illetve egy idő után szinte teljesen megszűnnek. Fontos feladatunknak tartjuk az izoláció csökkentését, lehetőség teremtését a kapcsolati háló szélesítésére. A sorstársakkal való találkozás tapasztalataink szerint minden esetben erősíti a családokat, ezen túl a közösen eltöltött idő lehetőséget teremt a beszűkült élettér tágítására, a kikapcsolódásra, a feltöltődésre. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy korlátaik ellenére sikerüljön minőségi életet élni klienseinknek, a hétköznapjaikat színesebbé varázsoljuk, ne csak pusztán a „gondozásról” szóljon a tevékenységünk.

A Támogató Szolgálat által nyújtott szolgáltatások

Támogató szolgálatunk személyes gondoskodást nyújt az igénybevevőknek, úgy mint, tanácsadás, esetkezelés, gondozás, háztartási, illetve háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, felügyelet, készségfejlesztés és gyógypedagógiai segítségnyújtás.

Feladatainkat a törvényi előírásoknak, valamint a szakmai ajánlásnak megfelelően látjuk el, beépítve tevékenységeinkbe a Vöröskereszt alapelveit. Működésünk során minden esetben a legnagyobb szakmai tudásunk alapján igyekszünk dolgozni, a felmerülő problémákra minél hamarabb és hatékonyan reagálni.  A feladat ellátását nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, elhivatott munkatársak végzik magas színvonalon, minden esetben szem előtt tartva az ellátottak személyes szükségleteit. A törvényben meghatározott tevékenységek, szolgáltatási elemeken túl plusz szolgáltatások nyújtására is lehetőségünk van a Vöröskereszt, mint fenntartó által, így pl. jogi segítségnyújtásra, mentálhigiénés tanácsadásra, gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére, közösségi, kulturális, családi, szabadidős és sporttevékenységek elősegítésére, szervezése, prevenciós programok szervezésére, valamint szociális segítségnyújtásra rászoruló családok esetén.

Szolgáltatásainkat életvitelszerűen Nyíregyházán tartózkodó fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülő, szociálisan rászoruló személyek vehetik igénybe, szabad kapacitásunk függvényében. A szolgáltatás igénybevételéhez az intézményvezetőnek címzett írásbeli vagy szóbeli kérelem leadása szükséges az igénylő vagy a törvényes képviselő részéről.  A támogató szolgálat igénybevétele térítési díjköteles, amelynek összege a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Indokolt esetben lehetőség van a díj csökkentésére vagy elengedésére.

Nyelv

X