Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete Támogató Szolgálat

4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.
(06)42/310-320
szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu

Az intézmény nyújtotta szolgáltatás

Támogató szolgálatunk 2005. február 01. óta működik, feladata a fogyatékkal élő személyek ellátásának biztosítása.

A támogató szolgáltatás célja

A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Feladataink

Nyíregyháza város közigazgatási területén élő fogyatékos személyeknek biztosított szolgáltatásaink:

  • személyi segítés
  • szállító szolgálat
  • információnyújtás, tanácsadás
Az ellátottak köre

Nyíregyháza város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékkal élő, súlyos fogyatékos személyek számára biztosítunk ellátást

  • Siketek és nagyothallók
  • Vakok és gyengénlátók
  • Értelmi fogyatékosok
  • Mozgásszervi fogyatékosok
  • Autisták
  • Halmozottan fogyatékos személyek
Hogyan igényelheti szolgáltatásunkat?

Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő illetve a törvényes képviselője kérelmére történik. A Kérelem benyújtása az intézmény vezetőjénél történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a Kérelmet a törvényes képviselője terjesztheti elő.

Szolgáltatás nyújtása:

Hétfő – csütörtök: 8:00 – 16:30 között

Péntek: 8:00 – 14:00 között

Valamint egyéni igényekre építve rugalmas keretek között szükség esetén.

Nyelv

X