Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének Családok Átmeneti Otthona

Cím: 7500 Nagyatád, József Attila u. 1.

Telefon: +36 82 450 022

E-mail: csao.nagyatad@voroskereszt.hu

Hozzájárulunk ahhoz, hogy a felnövekvő generáció a szüleikkel együtt fejlődhessen egy jobb élet reményében.

A Családok Átmeneti Otthona által nyújtott szolgáltatások

Intézményünk otthontalanná vált családok, várandós édesanyák lakhatását biztosítja otthonszerű formában. Lakóink az ország bármelyik pontjáról érkezhetnek, mi helyet biztosítunk nekik a 40 fős átmeneti otthonban vagy a 10 fős félutas házban. A lakhatás biztosításán túl segítséget nyújtunk a szülőknek gyermekeik teljeskörű ellátásához, gondozásához, neveléséhez. Fő feladatunknak azt tekintjük, hogy megakadályozzuk a gyermekek családjuktól történő elszakítását, biztosítsuk a családok egyben maradását, illetve a család önálló életviteli képességének erősítését. A szakmai munkát képzett, tapasztalt és összetartó munkatársi közösség végzi. Törekszünk rá, hogy szolgáltatásunkkal mindinkább családias hangulatot teremtsünk, pótoljuk a kapcsolati hálót.

Az intézmény célkitűzései:
  • A gyermekek családjuktól történő elszakításának megakadályozása, a családok egyben tartásának biztosítása.
  • A családok társadalmi reintegrációjának elősegítése
  • A családok pszichoszociális képességeinek fejlesztése
  • A családok munkaerő-piaci helyzetének erősítése
  • A családok lakhatási problémáinak tartós rendezése
  • A családi kohézió erősítése

Munkatársaink a fenti célok elérése érdekében a szociális munka minden eszközével igyekeznek a krízis helyzetben lévő családok élethelyzetét jobbá tenni, a gyermekek testi és lelki fejlődését biztosítani. Szükség szerint pszichológus szakember igénybevételére, jogi segítségnyújtás hozzájutására is lehetőséget biztosítunk.

Önkéntesek bevonásával színes programokat (kreatív foglalkozások, bibliai témájú előadások. szabadidős programok, kirándulások, stb.) valósítunk meg az intézményben élők számára.

Átmeneti otthonunkba jelentkezni a lakcím szerint illetékes családsegítő szolgálat közbenjárásával lehet, illetve személyesen az intézmény elérhetőségein. Az ellátottnak térítési díjfizetési kötelezettsége van, amely a rendszeres jövedelem 10%-a.

Nyelv

X