Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének Családok Átmeneti Otthona

Az intézmény nyújtotta szolgáltatások

Az intézmény 2003 óta, 40 férőhelyen sok család gondjait igyekezett megoldani illetve a kilátástalannak tűnő útjukat jobb irányba terelni.

2015. évben pályázati finanszírozás keretében az intézmény felújításra került.

Az intézmény célkitűzései:
  • A gyermekek családjuktól történő elszakításának megakadályozása, a családok egyben tartásának biztosítása.
  • A családok társadalmi reintegrációjának elősegítése
  • A családok pszichoszociális képességeinek fejlesztése
  • A családok munkaerő-piaci helyzetének erősítése
  • A családok lakhatási problémáinak tartós rendezése
  • A családi kohézió erősítése

Munkatársaink a fenti célok elérése érdekében a szociális munka minden eszközével igyekeznek a krízis helyzetben lévő családok élethelyzetét jobbá tenni, a gyermekek testi és lelki fejlődését biztosítani. Szükség szerint pszichológus szakember igénybevételére, jogi segítségnyújtás hozzájutására is lehetőséget biztosítunk.

Önkéntesek bevonásával színes programokat (kreatív foglalkozások, bibliai témájú előadások. szabadidős programok, kirándulások, stb.) valósítunk meg az intézményben élők számára.

Az intézményt illetően érdeklődésével, kérdéseivel, kérem, forduljon a megyei szervezetünkhöz:

Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete
7400 Kaposvár, Szent Imre u. 8.
82/310-133
somogymegye@voroskereszt.hu

Nyelv

X