Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális Központ 3. számú telephely

Cím: 1107 Budapest, Bihari út 15.

Telefon: +36 1 263 2744

E-mail: budapest@voroskereszt.hu

Fontos, mert szükség van rá, jó, mert segíthetünk.

Ez nem munka, hanem hivatás.  Célunk az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása. A szenvedés enyhítésére törekszünk, és csak a rászorultság mértéke szerint teszünk különbséget.

A Nappali Szociális Központ 3. számú telephelye által nyújtott szolgáltatások

Átmenetileg vagy tartósan hajléktalan, valamint a hajléktalanság veszélyzónájába kerülő emberek számára intézményünk az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján a lehetőséget biztosít a hatályos jogszabályok által biztosított szolgáltatások elérésére. Hitvallásunk a 93-as szoc törvény és az 1/2000-es rendelet.

Intézményünk nappali melegedő, népkonyha és időszakos éjjeli menedékhely fenntartásával segíti a rászorulókat. Ezeken felül pedig Budapest bizonyos részein utcai szociális munkát végzünk, így segítve azokat, akik nem veszik igénybe az intézményi szolgáltatásokat.

A 8-18 óra között igénybe vehető nappali melegedőnk 92 fő befogadására alkalmas; és mosási, tisztálkodási, számítógép használati és étkezési (reggeli, uzsonna) lehetőséget biztosít, valamint segítünk az ellátottjainknak szociális ügyeik intézésében. Ügyfeleinket segítjük a munkaerőpiacra való visszakerülésben is, többek között e-mail cím létesítésével, illetve önéletrajz elkészítésében való segédkezéssel. Segítünk továbbá ruhapótlásban, illetve alapiratok (személyi igazolvány, lakcím, adó, TAJ. kártya/fedezet pótlásában, rehabilitációs ellátások megkezdésében, nyugdíjazás elindításában, személyre szóló segélyezések intézésében, melyeket egyéni esetkezelés alkalmával térképezünk fel). Biztosítunk zárható szekrényeket, a betérők tudnak álláshirdetéseket olvasni és munkaügyben telefonálni, tv-t nézni, kártyázni, sakkozni.

HACCP rendszerrel működő népkonyhánk minden hétköznap 11.30-12.30-ig vehető igénybe és napi egyszeri meleg ételt biztosít 65 fő számára.

Éjjeli menedékhelyünk időszakosan működik a téli krízisidőszakban (november 1 és április 30 között). 19 fő számára biztosít mosási, tisztálkodási, számítógép használati lehetőséget. Továbbá segítünk az igénybe vevők szociális ügyeinek intézésében és étkezést biztosítunk számukra (hétköznap meleg vacsorát, hétvégén szendvicset).

Utcai szociális munkát a X., XVI. és XVII. kerületekben végzünk. Ennek keretében szociális munkásaink segítséget nyújtanak a mindennapi életükben felmerülő alapvető problémák leküzdésében. Felkeressük az utcán élő emberek alvó helyeit, búvóhelyeit és túléléshez szükséges eszközökkel, információkkal látjuk el őket. A szociális tevékenység mellett a téli időszakban meleg teához, lehetőség szerint ruhaneműhöz, élelmiszerhez juttatjuk a segítséget kérőket.

A szolgáltatásainkat a 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok vagy bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező személyek, hontalanok, valamint magyar hatóságok által menekültként elismert, önellátásra képes személyek vehetik igénybe 7 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelet felmutatásával, önkéntesen, ingyenesen.

Nyelv

X