Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete Hajléktalan Szálló

Cím: 1131 Budapest, Madridi út 7.

Telefon: +36 1 370 2585

E-mail: budapest@voroskereszt.hu

A Hajléktalan Szálló által nyújtotta szolgáltatások

Integrált intézményünk komplex segítséget nyújt a fedél nélkül marad embereknek.

Utcai gondozói szolgálatunk felderíti azon hajlék nélküli férfiakat és nőket, akik a XIII. kerületi közterületeken töltik a nappalokat és az éjszakákat. Célunk, hogy ezek a személyek hajlandóak legyenek igénybe venni az intézményi segítséget.

Díjmentes nappali melegedőnk 8-18 óra között tart nyitva 68 fő számára. Ez idő alatt betérhet bármelyik 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező hajléktalan személy. A nappali melegedő biztosítja a napközbeni tartózkodást, pihenést, személyes tisztálkodást, személyes ruházatot, meleg étkezést, ételmelegítést, együtt létre szolgáló helységet, valamint a mentális és szociális gondozást. Igénybevételéhez személyesen kell jelentkezni nyitvatartási időben egy szolgálatban lévő kollégánál féléven belüli mellkasi röntgen lelettel.

18-8 óra között nyitva tartó ingyenes éjjeli menedékünket (33 fő) azon 18 év feletti férfiak vehetik igénybe, akik önellátásra és közösségi együttélésre képesek és hajlandóak. A november 1. és április 30. közötti úgynevezett téli krízisidőszakban az életmentés, az egészségkárosodás elkerülése az intézmény fő feladata. Az elsődleges cél teljesülése mellett az éjjeli menedékhelyünk működése során szem előtt tartjuk az ellátást igénybe vevők helyzetének javítását. Amennyiben szükséges, segítjük a megfelelő intézményekbe irányítást, az ezzel kapcsolatos információk átadását. A felvétel szóbeli kérelem alapján történik az éppen szolgálatot teljesítő munkatársnál.

A 203 fő befogadására alkalmas átmeneti szálló azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az intézmény olyan 18. életévüket betöltött hajléktalan férfiak részére nyújt elhelyezést, akik együttműködési készséget tanúsítanak életvitelük rendezése érdekében.  Az átmeneti szálló igénybevétele térítési díjhoz kötött, mely a jövedelem és elhelyezés függvényében kerül megállapításra (0-11.000 Ft/hó).

32 fős rehabilitációs intézményünkbe az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak (illetve bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy a magyar hatóságok által menekültként elismert) 18. életévét betöltött, önellátásra képes férfi polgárai nyerhetnek felvételt, akik teljes- vagy részmunkaidős foglalkoztatásból származó jövedelemmel rendelkeznek és önként vállalják a rehabilitációs intézmény speciális szabályait, és az ezzel járó programokban való részvételt. Az igénybevételéhez munkaidőben történő jelentkezés szükséges az esetkezelőnél, illetve a térítési díj (14.000 Ft/hó, melyből 3000 Ft visszajár étkezési jegyként) megfizetése.

A városban továbbá 2 db kiléptető lakás található 3-3 férőhellyel, amelyek a lakhatási programokba vannak bevonva. A kiléptető lakás egy újabb lépcsőfok a társadalomba való visszailleszkedést illetően. A lakók megtapasztalhatják, milyen ismét lakásban élni, távol az intézményi keretektől, de mégis egyfajta külső segítséggel.

Az egymásra lépcsőzetesen épülő szolgáltatások lehetővé teszik a hajléktalanok minél tökéletesebb kigondozásának esélyét, egészen addig, amíg biztosítani tudják maguknak az önálló lakhatást. Integrált intézményünk a jogszabályban előírtakon felül a kliensek számára biztosít pszichiátriai és addiktológiai konzultációt is.

Az utcai szociális munkát nyújtó szolgálatok céljai és feladatai közé, a korábban már meglévő felderítés, kríziskezelés, ártalomcsökkentés mellé az utóbbi időben még hangsúlyosabban bekerült az utcai életmód feladására ösztönző szakmai munka is.

Alapelveink:
  1. Nyitottság elve: az egyének közvetlenül kereshetik fel az intézményt. Az intézmény folyamatosan törekszik szolgáltatásai fejlesztésére, célzottságának erősítésére.
  2. Önkéntesség elve: az intézmény az ellátottakkal, az önkéntesség alapján alakít ki kapcsolatot. A munkatársak a kliensek érdekeit képviselve tevékenykednek.
  3. Egységes szakmaiság elve: a kliensekkel a probléma és az azt fogadó segítő, szakmai megegyezése alapján foglalkoznak.
  4. A személyiségi jogok védelmének elve: a munka során az adatok és tények nyilvántartására és kezelésére vonatkozóan kötelező, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben és a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltak betartása.
  5. Esélyegyenlőség és egyenlőség elve: minden ellátott ügyével nemre, korra, családi állapotra, felekezetre tekintet nélkül kötelesek foglalkozni, illetve a hatáskörükbe nem tartozó, vagy azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást megadni.

Nappali melegedő

68 fő

Éjjeli menedék

33 fő

Átmeneti szálló

203 fő

Rehabilitációs intézmény

32 fő

Kiléptető lakás

2×3 fő

Nyelv

X