Magyar Vöröskereszt Csepeli Hajléktalanszálló

Cím: 1211 Budapest, Központi u. 59.

Telefon: +36 1 276 3062

E-mail: budapest@voroskereszt.hu

Intézményünk dolgozói minden nap közösen küzdenek a rászorult ügyfelek élethelyzetének javításáért és együtt bízunk abban, hogy a ránk bízott személyek megtanulják nálunk azokat az alap készségeket, amivel minden nap kicsivel jobbá tehetik az élethelyzetüket.

A Csepeli Hajléktalanszálló által nyújtott szolgáltatások

Az intézmény a Szoc.tv.- ben és az 1/2000. meghatározott feltételek biztosításával nyújt szállást olyan hajléktalan férfiak számára, akik lakhatásukat másképpen nem tudják megoldani, mert életkoruk, egészségi állapotuk vagy jövedelmi viszonyaik miatt térítésköteles szociális ellátási formát vagy piaci típusú lakhatást időszakosan vagy tartósan nem képesek megfizetni.

Integrált szállónk éjjeli menedékhelyet, nappali melegedőt és utcai gondozói szolgálatot biztosít hajléktalan emberek számára.

Éjjeli menedékhelyünk 90 fő (a téli krízisidőszakban további 25 fő) elszállásolására alkalmas délután öt és reggel nyolc óra között. A szálláson kívül tisztálkodási lehetőséget és vacsorát (tea, kenyér) is biztosítunk ügyfeleinknek, illetve a hivatalos ügyeik intézésében is segítséget nyújtunk nekik.

60 fő befogadására alkalmas nappali melegedőnk az év minden egyes napján nyitva áll a rászorulók számára 8-18 óra között. A pihenésen túl tisztálkodási és mosási lehetőséget is biztosítunk, illetve 55 fő számára meleg ételt is nyújtani tudunk népkonyhánk segítségével. Ezeken felül segítünk ügyfeleinknek a hivatalos ügyeik intézésében (iratpótlások, leszázalékolás), az álláskeresésben (számítógép- és internet hozzáférés). A bizalom kiépítésével segítő beszélgetés keretében fel tudjuk tárni a hozzánk forduló ügyfél aktuális problémáit és egyénre szólóan segítünk megoldást keresni a problémái megoldásához.

Utcai gondozói szolgálatunk Csepel (XXI. kerület) közigazgatási határain belül hétköznaponként bejárja a területet és felderíti a rászoruló ügyfélkört. A már regisztrált klienseknek folyamatos gondozással nyújtunk segítséget (élelem, forró tea, meleg ruha, pokróc biztosítása). A szolgálat gépkocsival is rendelkezik, így a klienseknek lehetőségük van szállításban (egészségügyi vagy hivatali ügyintézés okán) segítséget kérni. Utcai szolgálatunk kapcsolatban áll a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatával, valamint lakossági bejelentésre is helyszínre vonul, ha jelzést kap közterületen lévő, bajba került hajléktalanról. Hivatalos ügyek intézéséhez az intézményünk az utcai gondozószolgálatnak háttérirodát működtet.

A szolgáltatásokat 18. életévüket betöltött, magyar állampolgárok, vagy bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel rendelkező személyek, hontalanok, valamint magyar hatóságok által menekültként elismert, önellátásra képes személyek vehetik igénybe, amennyiben rendelkeznek 7 hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő lelettel.  Az igénybevétel önkéntes és ingyenes.

Nyelv

X