Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Nagykanizsa

Zala megyei szervezet központi címe: 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Telefon: +36 92 596 387

Email: csao.nagykanizsa@mvkzala.hu

Fő célunk az ellátottak képessé tétele a saját magukról való gondoskodásra.

A Családok Átmeneti Otthona nagykanizsai intézménye által nyújtott szolgáltatások

Családok számára kialakított Átmeneti Otthonunk – a gyermekjóléti alapellátás keretein belül – átmeneti gondozást biztosít az életvezetési problémák, vagy más családi krízis miatt otthontalanná vált, védelmet kereső szülőknek és gyermekeiknek, illetve bántalmazott vagy várandós édesanyáknak Nagykanizsa területén, de szabad kapacitás esetén az ország bármelyik településéről felkereshetők vagyunk.

Az intézmény biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását, a szülőnek és gyermekének a szükség szerinti ellátást, együttes lakhatást. Az intézményben 13 külön lakószoba áll a családok rendelkezésére, melyben összesen 40 főt tudunk elszállásolni. Biztosított a szociális, mentális, egészségügyi ellátás (indokolt esetben gyógyszerekhez való hozzájutás, elsősegély ellátás). A szolgáltatások közül rendszeresen megvalósuló tevékenység a jogi és pszichológiai tanácsadás. Egyéb szolgáltatások keretében biztosított szükség szerint a ruházat és textília, élelmiszer, napi egyszeri meleg étel a gyermekek számára. Folyamatosan zajlanak a különböző önálló életvitelt támogató készségek (háztartásvezetés, gyermeknevelés, álláskeresés stb.) fejlesztése. Az Családok Átmeneti Otthonában évente megrendezésre kerül a Farsang, a Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Télapó, Karácsony. A szabadidő hasznos eltöltését célozza a gyermekeknek és az anyáknak tartott kreatív kézműves foglalkozás, a családoknak rendezett vetélkedők és versenyek.

Az elszállásoláson túl szakmai feladatunknak tekintjük a családi rendszer feltérképezését, a problémák összegyűjtését, a természetes és mesterséges támogató háttér felmérését. Megismerjük a család működésmódját, a bekerülés okait, a család környezetét, erőforrásait és problémamegoldó képességeit. A sikeres társadalmi reintegráció érdekében feltérképezzük a megoldási alternatívákat és lehetőséget teremtünk a családnak a stabilizációra, meggyengült erőforrásainak helyreállítására.

Alapelveink:
  1. a gyermek mindenekfelett álló érdekének szolgálata
  2. a család önállóságának megőrzése, ezért minimális intervenciót teszünk a család autonómiájának megőrzése mellett
  3. célszerűség elve
  4. legkisebb kényszer (önkéntesség) elve
  5. hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma
  6. az esetek rendszerszemléletű kezelése
  7. családi környezetbe való visszahelyezés előkészítése
  8. szükségletekhez igazodó speciális ellátás
  9. az ellátottak bevonása a problémamegoldás folyamatába, saját felelősségük tudatosítása

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénybe vevő kérésére történik, az erre rendszeresített kérelem nyomtatvány kitöltésével. Az intézményi jogviszonyról az intézményvezető dönt. Az intézményi jogviszony az intézményvezető és az ellátást igénybevevő közötti megállapodás megkötésével jön létre. A felvételről az Intézmény szakmai csoportja véleményének figyelembe vételével dönt az intézményvezető. Az intézményi térítési díj napi összege 250 Ft, gyermek esetében az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (4) bekezdése alapján 175 Ft.

Nyelv

X