Integrált Közösségi Ellátó Szolgálat

Cím: 5331 Kenderes, Hrsz: 1163/4.

Telefon: +36 70 933 8484

E-mail: jasznagykunszolnok@voroskereszt.hu

Az emberekkel végzett munka mindig változatos, rugalmas hozzáállást kíván.

Az Integrált Közösségi Ellátó Szolgálat által nyújtott szolgáltatások

Szolgálatunk célcsoportja azon 18. életévüket betöltött Karcag Járás területén élők, akik pszichiátriai diagnózissal rendelkeznek és szociális helyzetük javítása érdekében segítséget igényelnek.

Térítésmentesen nyújtunk segítséget a pszichiátriai betegeknek a probléma meghatározásban, -elemzésben, -megoldásában; készségfejlesztésben és a pszicho-szociális rehabilitációban. Tesszük mindezt azon keresztül, hogy segítünk ügyfeleinknek a személyes céljaik meghatározásában, a változtatásra motiváló tényezőik feltárásában, az önellátásra való képességeik javításában-fenntartásában. Tájékoztatást nyújtunk a betegségével kapcsolatos tudnivalókról, az azokhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről. Segítjük őket munkához jutni, szabad idejüket szervezetten eltölteni. Szorgalmazzuk az önsegítő csoportok szerveződését, pszicho-szociális tanácsadásokat tarunk és információkat nyújtunk az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási, oktatási és lakhatási szolgáltatások és lehetőségek igénybevételéről.

Szolgálatunknak 48 fő ellátására van kapacitása. A gondozást a kliens egyéni szükségleteiből kiindulva, annak aktív és felelős részvételével, egyénre szabott gondozási terv alapján, multidiszciplináris team végzi, amelynek egyenrangú szereplői a beteg és a természetes (laikus) segítő.

Nyelv

X