Idősgondozási Központ

Cím: 8800 Nagykanizsa Sugár út 28.

Telefon: +36 93 311 322

E-mail: nagykanizsa@mvkzala.hu

A cél az idősek önellátó képességének megőrzése, társaság iránti igényük felélesztése, az elmagányosodás megakadályozása. A szociális intézménybe történő beköltözés helyett az otthonmaradás egyaránt érdeke az idősnek és a társadalomnak.

Az Idősgondozási Központ által nyújtott szolgáltatások

Intézményünk az idős vagy beteg, ellátásra szoruló emberek gondozását tűzte ki célul maga elé, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak családjuktól megfelelő segítséget kapni. Szolgáltatásunkkal elősegítjük a rászorulók kapcsolódását a szociális alapszolgáltatásokhoz. Biztosítjuk a jelenlegi lakókörnyezetükben történő ellátásukat, ezzel elősegítve önálló életvitelüket a saját otthonukban, megszokott környezetükben. Célunk, hogy az egyedül élők problémáinak megoldásában segítséget nyújtsunk, valamint a családtagjaikat mentesítsük a gondozás alól, ezzel segítve munkavállalásukat.

Szakképzett munkatársaink segítségével otthonunkban látunk el olyan idős embereket, akik enélkül már a kórházi bentlakásos szociális intézményi ellátásra szorulnának. Gondozóink az ellátottakat naponta látogatják, megfigyelik őket, állapotuknak megfelelően részt vesznek napi tevékenységeik lebonyolításában, hozzásegítve őket az önálló életvitel fenntartásában. Segítséget nyújtanak ügyeik vitelében, állandó kapcsolatban állnak orvosukkal, családtagjaikkal, figyelemmel követik egészségi állapotukat, szociális helyzetüket és szükség esetén megteszik a megfelelő intézkedéseket, illetve javaslatot tesznek, vagy meghatalmazásukkal eljárnak ügyeikben.

Szolgáltatásunkat 150 fő veheti igénybe térítési díj ellenében, az következő dokumentumok bemutatásával: TAJ kártya, személyi igazolvány másolata, nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat másolata. A szolgáltatás díja függ az igénybe vevő anyagi helyzetétől, valamint a segítségnyújtás napi időtartamától.

Jelentkezni személyesen lehet, de előzetes információkért hívja a fenti telefonszámot vagy írjon e-mailt.

Nyelv

X