Idősgondozási Központ

8800 Nagykanizsa, Sugár u. 28.
93/311-322
nagykanizsa@mvkzala.hu

Az intézet nyújtotta szolgáltatás

A házi segítségnyújtás az otthonukban élő, jellemzően a napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek részére nyújtott szociális szolgáltatás, melynek célja az önálló életvitel fenntartása érdekében a lakókörnyezetben történő segítségnyújtás.

A Szolgáltató elő kívánja segíteni a rászoruló igénybevevők kapcsolódását a szociális alapszolgáltatások rendszeréhez. Biztosítani kívánja jelenlegi lakókörnyezetükben történő ellátásukat, ezzel elősegítve önálló életvitelük saját otthonukban, megszokott környezetükben történő folytatását.

Szakképzett alkalmazottak segítségével otthonukban elláthatók olyan idős emberek, akik e szolgáltatás nélkül már kórházi, ápolóotthoni, bentlakásos szociális intézményi ellátást igényelnének. Cél az is, hogy az egyedül élők problémáinak megoldásában segítséget nyújtsunk, valamint a családtagjaikat mentesítsük a gondozás alól, ezzel segítve munkavállalásukat.

Gondozóink az ellátottakat naponta látogatják, megfigyelik őket, állapotuknak megfelelően részt vesznek napi tevékenységeik lebonyolításában, hozzásegítve őket az önálló életvitel fenntartásához. Segítséget nyújtanak ügyeik vitelében, állandó kapcsolatban állnak orvosukkal, családtagjaikkal, figyelemmel követik egészségi állapotukat, szociális helyzetüket és szükség esetén megteszik a megfelelő intézkedéseket, illetve javaslatot tesznek, vagy meghatalmazásukkal eljárnak ügyeikben. Tevékenységük révén lehetővé válik, hogy a rászoruló idős emberek továbbra is otthonukban élhessenek.

A cél az idősek önellátó képességének megőrzése, társaság iránti igényük felélesztése, az elmagányosodás megakadályozása. A szociális intézménybe történő beköltözés helyett az otthonmaradás egyaránt érdeke az idősnek és a társadalomnak.

Nyelv

X