Olyan ünnepek vesznek ilyenkor körül minket, melyek mind-mind a tevékeny életről, az újjászületésről szólnak. Kezdődik a farsanggal, a busójárással, a hideg tél elűzésével, és folytatódik az életet adó nők napjával és a feltámadást ünneplő húsvéttal.

Ezek után érkezünk el a május első vasárnapjához, az Anyák Napjához és közvetlenül utána a Vöröskereszt Mozgalom Világnapjához. Nem mindenkinek ünnep május 8-a, de nekünk vöröskereszteseknek fontos ez a nap. Ilyenkor emlékezünk meg alapítónk, Henry Dunant születésnapjáról, és egyben mindazokról, akik a múltban, a jelenben és majdan a jövőben tesznek alapelveinkért, cselekszenek egy jobb élet reményében.

1828. május 8-án látott napvilágot Jean Henry Dunant. Kereskedő család sarjaként lehetősége volt a boldog, nyugodt polgári életre. Ő azonban mégsem ezt a sorsot választotta. Fiatal üzletemberként megjárta Algériát. Ottléte során, és utazásai alkalmával rengeteg emberi sorssal, szenvedéssel találkozott. Tudta, hogy egy ember szenvedését csak egy másik ember áldozatkészsége enyhítheti. Személyesen tapasztalta, hogy nagy bajban, a kilátástalan helyzetekben az emberek összefogása segíthet csak. A leküzdhetetlen szenvedésnél csak a közömbös semmittevés vagy a másik ember iránt megtestesült gyűlölet veszélyesebb.Ő volt az, aki először merte kimondani nemzetek vitái, csatái közt: Bajban minden ember egyenlő. „Tutti fratelli! Mindnyájan testvérek vagyunk!”

Ezzel az örökséggel volt módom találkozni tavaly novemberben Sydneyben, ahol a világ összes nemzeti társasága képviseltette magát, ahol szavak nélkül tudtuk, hogy egy nyelvet beszélünk. Ki-ki saját országából olyan tapasztalatokkal érkezett, olyan élményeket élt át, melyeknek emléke követelte, hogy némán skandáljuk: Tutti fratelli! Mindnyájan testvérek vagyunk!

Ezt skandáljuk hát ezen a napon Alapítónk, minden egyes Vöröskeresztes önkéntes emlékére, és ezt skandáljuk a jövő nemzedékének, hogy soha ne feledjék: Tutti fratelli! Mindnyájan testvérek vagyunk! Dunant-t idealistának gondolták a maga idejében csak azért, mert erős eltökéltsége nem ismert megalkuvást. Egy semleges nemzetközi társaság létrehozása volt a célja. Erős akarata által az idea megtestesült és megalakult a Vöröskereszt Mozgalom.

Ezen a napon elismeréseket adunk át azoknak, akik személyes cselekedetükkel tettek azért, hogy Henry Dunant hite tovább éljen. Talán a mindennapokban egy egyszerű ruhaosztás során, vagy hidegben, hóviharban forró teával a kézben, senki nem éli át ezt a naiv hitet, és senki sem gondolja, hogy Dunant emberi jóságban való naiv hitét magára vállalva nyújt segítő kezet.

Ha azokban a pillanatokban nem is, ma mondjuk ki! Ma kimondom: Tisztelet az önzetlen segítőknek, köszönet az önkénteseknek, mert hitükkel, tettükkel minden nap hirdetik: Mindnyájan testvérek vagyunk!”

Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója