(Figyelem! Az alábbi tájékoztatás a közúti elsősegélynyújtó vizsgák újraindulásával párhuzamosan 2021. április 19-én hatályát vesztette. Hivatalos tájékoztatás a közúti elsősegélynyújtó vizsgák kapcsán ide kattintva érhető el. )

 

A Magyar Közlöny március 5. pénteki számában megjelent 104/2021. (III. 5.) Kormányrendelet alapján, valamint a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont döntésével összhangban, a Magyar Vöröskereszt 2021. március 8-tól határozatlan ideig országosan felfüggeszti az elsősegélynyújtó tanfolyamait és a közúti elsősegélynyújtó vizsgáztatást.
 
A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete részletezi az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedéseket. Ez alapján a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

Gyakran Ismételt Kérdések:

  • Mentesülnek-e a gépjárművezető jelöltek az elsősegélynyújtó vizsgakötelezettség alól a szigorított korlátozások miatt?
    • A Magyar Vöröskereszt a gépjárművezető jelöltek számára kötelező elsősegélynyújtó vizsgakötelezettség alól kizárólag jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén állapíthat meg mentességet (pl. egészségügyi végzettség). A koronavírus-járványra tekintettel a Magyar Kormány külön jogszabályban dönthet a gépjármű vezető engedélyek kiadására vonatkozó feltételek halasztásáról vagy időszakos könnyítéséről. Ilyen intézkedés jelenleg nincs hatályban, így erre való hivatkozással mentesség nem adható.
  • Mi történik az elsősegélynyújtó tanfolyamokra és vizsgákra korábban befizetett díjakkal?
    • A korábban befizetett tanfolyami- és vizsgadíjak természetesen nem vesznek kárba, azokat az ügyfeleink a szigorított intézkedések visszavonását követő tanfolyamokon vagy vizsgaidőpontokon érvényesíthetik. Azok számára, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, a területileg illetékes megyei/fővárosi szervezet visszafizeti a korábban befizetett összeget. A vizsgadíjak kapcsán kérdéseikkel megyei szervezeteinkhez fordulhatnak: https://voroskereszt.hu/rolunk/elerhetosegeink/