A Magyar Vöröskeresztet a projektben Dávid Zsuzsanna projektmenedzser és Sáfár Brigitta országos katasztrófavédelmi szakmai vezető – mint szakértő képviselik.

A Snowball egy 11 konzorciumi partnerből álló, három évig tartó kutatás-fejlesztési projekt, mely az EU-s FP7 kutatási keretprogramján belül kerül kidolgozásra. A projekt vezetője a francia Gedicom szervezete, és a konzorciumban a Magyar Vöröskereszt mellett finn, német, olasz, francia, belga, lengyel és bolgár társszervezetek vesznek részt.

A projekt átfogó célja, hogy a döntéshozók, veszélyhelyzet elhárítók és válaszadók felkészültségét és válaszadási lehetőségeit növelje a nagyobb méretű katasztrófák kockázati faktorainak elhárításával. A projekt további célja egy olyan mobil alkalmazást kifejlesztése, amely lehetővé teszi minden állampolgár számára, hogy egy esetleges veszélyhelyzetre vonatkozó adatokat adjon meg. A veszélyhelyzetben tapasztaltakra vonatkozó adatokat – geo-alapú követelmény szerint – az állampolgárok folyamatosan megadhatják, megerősíthetik, érvényteleníthetik.

A Snowball projekt legnagyobb elvárása egy olyan tudományos hozzájárulás létrehozása, mely a komplex veszélyhelyzetekkel való szembenézés kapacitásait bővíti, az áttételes hatások és a lakosság viselkedésének szimulációjával hozzájárul az Európai Unió állampolgárainak biztonságához, valamint kereskedelmileg olyan projektet hoz létre, mely az Unió versenyképességét javítja.

http://snowball-project.eu/