Ebből adódóan a Szociális Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű embereken, családokon komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amelyek a helyi igényekre, a helyben élő rászorultak szükségleteire reflektálnak. Az Alap kiemelt célcsoportként kezeli a mélyszegénységben, hátrányos helyzetben lévő családokat, gyermekeket, valamint az otthonukat elvesztő embereket.

Pályázókra vonatkozó kritériumok:

Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei, valamint szociális vagy gyermekvédelmi területen működő intézményei, szolgálatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység közreműködésével.

Támogatható tevékenységek:

A SZOCIÁLIS-2016/1 kódjelű pályázat célcsoportját a mélyszegénységben, hátrányos helyzetben élő családok, valamint a közterületen élő hajléktalanok, hátrányos helyzetben lévők alkotják. A pályázat hat témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra.

A. komponens: Figyelemfelkeltő, adománygyűjtő akció

Az „A” komponens keretében olyan figyelemfelkeltő, adománygyűjtő akciók megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörébe került mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetben lévő emberek csoportját támogatja. A figyelemfelkeltő, adománygyűjtő akciók megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

 • a program megvalósítása során legalább 30 főt támogat;
 • a figyelemfelkeltő, adománygyűjtő akciók szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;
 • a figyelemfelkeltő, adománygyűjtő akciót, legalább 2 külső partner (cég vagy magánszemély) támogatja.

B. komponens: Segélyakció

A „B” komponens keretében olyan segélyakciók megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörében került hajléktalan embereket valamilyen természetbeni adománnyal támogatja. A segélyakció megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

 • a program megvalósítása során legalább 30 főt támogat;
 • a segélyakció szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;
 • a segélyakciót legalább 2 adományozó támogatja.

C. komponens: Közösségépítő program

A „C” komponens keretében olyan programok megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörébe került hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő vagy hajléktalanként élő embereket közösségi program során komplex módon támogatja. Elsősorban megközelítésében és módszereiben újszerű helyi kezdeményezéseket kívánunk támogatni.

 • a program megvalósítása során legalább 30 főt támogat;
 • a program szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;
 • a programot legalább 2 adományozó támogatja.

D. komponens: Családi nap

Az „D” komponens keretében olyan programok megvalósítását támogatjuk, amelyek a Magyar Vöröskereszt látókörébe került hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családokat, gyermekeket közösségi program során, Családi nap keretein belül, komplex módon támogatja. Elsősorban megközelítésében és módszereiben újszerű helyi kezdeményezéseket kívánunk támogatni.

 • a program megvalósítása során legalább 40 főt támogat;
 • a program szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;
 • a programot legalább 2 adományozó támogatja.

E. komponens: Tábor

Az „E” komponens keretében olyan programok megvalósítását támogatjuk, amelyek a Magyar Vöröskereszt látókörébe került hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családokat, gyermekeket vagy hajléktalanként élő embereket táboroztatás keretein belül, komplex módon támogatja. Elsősorban megközelítésében és módszereiben újszerű helyi kezdeményezéseket kívánunk támogatni.

 • a program megvalósítása során legalább 40 főt támogat;
 • a program szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;
 • a programot legalább 2 adományozó támogatja.

F. komponens: Fedél nélküliek támogatása:

Az „F” komponens keretében olyan programok megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörében került hajléktalan embereket az egyszeri segítségnyújtáson túl, komplex módon támogatja. Elsősorban megközelítésében és módszereiben újszerű helyi kezdeményezéseket kívánunk támogatni.

 • a program megvalósítása során legalább 20 főt támogat;
 • a program szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes részt vesz;
 • a programot legalább 2 adományozó támogatja.

A pályázott program kapcsán az 1. számú mellékleten be kell mutatni a részletes szakmai programot, a programba bevonni kívánt önkéntesek szerepét, az együttműködő, támogató partnerek szerepét, a program célcsoportját, valamint a tábor részletes tematikáját.

Letölthető dokumentumok: