https://voroskereszt.hu/hirek/palyazati-felhivas-leukemias-gyermekek-eletminosegenek-javitasa/

Pályázati felhívás – Leukémiás gyermekek életminőségének javítása


A Magyar Vöröskereszt pályázatot hirdet a leukémiás gyermekek életminőségének javítása érdekében.

A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága (Budapest, 1051. Arany János u. 31.) pályázatot hirdet intézmények, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és természetes személyek számára. A pályázaton minden olyan Magyarországon bejegyzett és Magyarország területén működő/élő szervezet/intézmény, magánszemély részt vehet, aki 0 – 18 éves korú leukémiás gyermekek gyógyításával, gondozásával, rehabilitációjával, ellátásával, diagnosztikájával foglalkozik. A pályázat 13 600 000 Forint keretet biztosít a pályázók számára összességében. A megvalósításnak, eszközbeszerzésnek még 2017-ben meg kell valósulnia.

A pályázati pénzösszeg adomány, melyet az örökhagyó ezen cél/ok megvalósítására adományozott és megvalósításával a Magyar Vöröskeresztet bízta meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. október 31. 24 óra

A pályázatot elektronikusan és postai úton is továbbítani kell!

egeszsegfejlesztes@voroskereszt.hu; 1051. Budapest, Arany János u. 31.

A postai küldeményre kérjük ráírni: „Leukémiás gyermekek életminőségének javítása”

A pályázaton elnyerhető pénzösszeg felhasználható:

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázható összeg minimuma nincs meghatározva. Maximuma a pályázható teljes összeg.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

Azokat a pályázatokat, amelyek a felsorolt feltételeket nem tartalmazzák hiánypótlással a bizottság által megszabott határidőre pótolhatják. Ha a dokumentumok a kijelölt határidőre nem érkeznek meg, a pályázatot automatikusan érvénytelennek tekintjük. Pályázatot csak a pályázati felhívás mellékleteként szolgáló pályázati adatlapon lehet benyújtani.

A benyújtott pályázatokat szakértőkből álló bizottság értékeli, bírálja el. A nyertesek a pályázatuk benyújtásával automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Vöröskereszt honlapján (www.voroskereszt.hu [1]) a bírálat után megjelenítésre kerüljön/kerüljenek. A bírálat a beérkezett pályázatok mennyiségétől, de legkésőbb a benyújtási határidő utáni 20 munkanap elteltével megtörténik. A nyertes pályázó/pályázók elektronikusan és postai úton is értesítést kapnak. A nem támogatott pályázók kapcsolattartóit elektronikus formában értesítjük. A pályázat során elnyert összeget eszközbeszerzés esetén a szállító (gyártó, forgalmazó stb.) felé számla ellenében kerül jóváírásra.

A nyertes pályázó vállalja azt a pályázat benyújtásával egyidejűleg, hogy amennyiben nyertes lesz:

Az elszámolásnak tartalmaznia kell: