A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága (Budapest, 1051. Arany János u. 31.) pályázatot hirdet intézmények, egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és természetes személyek számára. A pályázaton minden olyan Magyarországon bejegyzett és Magyarország területén működő/élő szervezet/intézmény, magánszemély részt vehet, aki 0 – 18 éves korú leukémiás gyermekek gyógyításával, gondozásával, rehabilitációjával, ellátásával, diagnosztikájával foglalkozik. A pályázat 13 600 000 Forint keretet biztosít a pályázók számára összességében. A megvalósításnak, eszközbeszerzésnek még 2017-ben meg kell valósulnia.

A pályázati pénzösszeg adomány, melyet az örökhagyó ezen cél/ok megvalósítására adományozott és megvalósításával a Magyar Vöröskeresztet bízta meg.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. október 31. 24 óra

A pályázatot elektronikusan és postai úton is továbbítani kell!

egeszsegfejlesztes@voroskereszt.hu; 1051. Budapest, Arany János u. 31.

A postai küldeményre kérjük ráírni: „Leukémiás gyermekek életminőségének javítása”

A pályázaton elnyerhető pénzösszeg felhasználható:

 • eszköz/ök beszerzésére
 • eszköz/ök beszerzési költségeihez való hozzájárulásként
 • személyes szolgáltatások finanszírozására

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázható összeg minimuma nincs meghatározva. Maximuma a pályázható teljes összeg.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • cég adatok (bírósági bejegyzés, székhely, képviselő stb.) / magán személy neve
 • kapcsolattartó elérhetőségei (email cím, telefonszám, postacím)
 • pénzintézet, bankszámlaszám (ahová a támogatás érkezhet pozitív elbírálás esetén)
 • 1000 karakter a tervezett pályázati cél megvalósításáról
 • költségvetés
 • eszközbeszerzés esetén 100 ezer Forint összeghatár felett árajánlat/ok benyújtása (legalább 3 db, ugyanazon technikai paraméterekkel rendelkező eszközre bekért árajánlat – online is lehet)
 • a megvalósítás tervezett időpontja, végső határideje

Azokat a pályázatokat, amelyek a felsorolt feltételeket nem tartalmazzák hiánypótlással a bizottság által megszabott határidőre pótolhatják. Ha a dokumentumok a kijelölt határidőre nem érkeznek meg, a pályázatot automatikusan érvénytelennek tekintjük. Pályázatot csak a pályázati felhívás mellékleteként szolgáló pályázati adatlapon lehet benyújtani.

A benyújtott pályázatokat szakértőkből álló bizottság értékeli, bírálja el. A nyertesek a pályázatuk benyújtásával automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy a Magyar Vöröskereszt honlapján (www.voroskereszt.hu) a bírálat után megjelenítésre kerüljön/kerüljenek. A bírálat a beérkezett pályázatok mennyiségétől, de legkésőbb a benyújtási határidő utáni 20 munkanap elteltével megtörténik. A nyertes pályázó/pályázók elektronikusan és postai úton is értesítést kapnak. A nem támogatott pályázók kapcsolattartóit elektronikus formában értesítjük. A pályázat során elnyert összeget eszközbeszerzés esetén a szállító (gyártó, forgalmazó stb.) felé számla ellenében kerül jóváírásra.

A nyertes pályázó vállalja azt a pályázat benyújtásával egyidejűleg, hogy amennyiben nyertes lesz:

 • az elnyert támogatási összeggel a pályázatban szereplő megvalósítási határidő után, – de legkésőbb 10 munkanappal – az alábbiak szerint elszámol.

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • számlák, bankszámlakivonatok hiteles másolatát
 • legalább 10 db 1024×768 képpont felbontású fényképet
 • legalább 1000 karakterből álló szöveges beszámolót
 • honlapján köteles megjeleníteni a támogatást, annak megvalósulását és a Magyar Vöröskeresztet.