https://voroskereszt.hu/hirek/palyazati-felhivas-kozossegfejlesztesi-alapresz/

Pályázati felhívás: Közösségfejlesztési Alaprész


A Magyar Vöröskereszt a Családi Lappal közösen előfizetői és egyéb közösségi akciók megvalósítására pénzügyi alapot hoz létre (Közösségfejlesztési Alaprész alapítói okirat letöltése [1]). Az Alap elsődleges célja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap ismertségének és népszerűsítésének növelése. Az Alap támogatásából megvalósuló programokon keresztül a helyi közösségek erősítése, a Vöröskereszt eszmeiségének, alapelveinek, valamint a családi életre nevelés és egészségmegőrzés terjesztése a cél. Fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, amely a helyi közösségek igényeit tartja szem előtt.

A pályázat célcsoportja a kistelepüléseken élő lakosság, olyan helyi közösségek, amelyek aktív szerepet vállalnak a település életében.

Pályázókra vonatkozó kritériumok:

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

Támogatható tevékenységek:

A pályázat két témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. Családi Nap:
Az Alap céljaihoz illeszkedő rendezvény, amely egyben segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését. Olyan rendezvények megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt valamelyik alaptevékenységéhez és mozgalmi tevékenységéhez kötődik, különös tekintettel az egészségmegőrzés és egészséges életmódra nevelés területeire. A rendezvény megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

B. Közösségeket Támogató Konferencia:
Az Alap céljaihoz illeszkedő egy napos rendezvény, amely egyben segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését, és amely szakértők és a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának bevonásával lehetőséget biztosít valamelyik alaptevékenységhez kötődő szakterület témakörének feldolgozására a helyi lakosság bevonásával. A konferencia megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: