Az Alap elsődleges célja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap ismertségének és népszerűsítésének növelése. Az Alap támogatásából megvalósuló programokon keresztül a helyi közösségek erősítése, a Vöröskereszt eszmeiségének, alapelveinek, valamint a családi életre nevelés és egészségmegőrzés terjesztése a cél. Fontos, hogy olyan kezdeményezéseket támogasson, amely a helyi közösségek igényeit tartja szem előtt.

A pályázat célcsoportja a kistelepüléseken élő lakosság, olyan helyi közösségek, amelyek aktív szerepet vállalnak a település életében.

Pályázókra vonatkozó kritériumok:

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

Támogatható tevékenységek:

A pályázat két témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. Családi Nap:
Az Alap céljaihoz illeszkedő rendezvény, amely egyben segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését. Olyan rendezvények megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt valamelyik alaptevékenységéhez és mozgalmi tevékenységéhez kötődik, különös tekintettel az egészségmegőrzés és egészséges életmódra nevelés területeire. A rendezvény megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 főt elér
  • a rendezvény szervezésében, lebonyolításában legalább 4 fő önkéntes vállal szerepet igazolható módon
  • kitelepülési lehetőséget biztosít a Családi Lap számára
  • biztosítja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap láthatóságát a rendezvényen molinó és/vagy roll-up, illetve egyéb eszközök és aktivitások formájában

B. Közösségeket Támogató Konferencia:
Az Alap céljaihoz illeszkedő egy napos rendezvény, amely egyben segíti a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap megjelenítését, és amely szakértők és a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának bevonásával lehetőséget biztosít valamelyik alaptevékenységhez kötődő szakterület témakörének feldolgozására a helyi lakosság bevonásával. A konferencia megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 fő részvételét biztosítja
  • megjelenési és prezentációs lehetőséget biztosít a Családi Lap számára
  • biztosítja a Magyar Vöröskereszt és a Családi Lap láthatóságát a rendezvényen molinó és/vagy roll-up, illetve egyéb eszközök és aktivitások formájában
  • a konferencia szervezésében és megvalósításában legalább 4 fő önkéntes vállal szerepet igazolható módonA pályázott program kapcsán az 1. számú mellékleten be kell mutatni a részletes szakmai programot, a programba bevonni kívánt önkéntesek szerepét, az együttműködő, támogató partnerek szerepét, a program célcsoportját, valamint konferencia esetében a konferencia részletes tematikáját.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: