A Kenedi Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű gyermekeken komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amely a helyi igényekre, a helyben élők rászorulók szükségleteire reflektál.

A pályázat célcsoportja az ENSZ Gyermekjogi egyezmény 1. cikkelye szerint meghatározott gyermek: „Az Egyezmény vonatkozásában gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve, ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”

Pályázókra vonatkozó kritériumok

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

Támogatható tevékenységek

A pályázat három témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

A. komponens: Gyermektábor megvalósítása:

Az „A” komponens keretében integrált nyári gyermektáborok megvalósítását támogatjuk, amely komplex program keretében valósul meg. A tábor megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 20 fő táboroztatását vállalja;
  • a gyermekek kiválasztása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek között legyen hátrányos helyezetű, fogyatékkal élő vagy egészségkárosodott;
  • a tábor minimum 4 napos időintervallumba valósul meg (lehet bentlakásos és nappali tábor is);
  • a tábor szervezésében és megvalósításában minimum 4 önkéntes (legalább 1 fő ifjúsági önkéntes) részt vesz igazolható módon,
  • a táborozók részére az elsősegélynyújtással, a mozgalommal (Vöröskereszt története, emblémája, stb.) és a csecsemő- és kisdedgondozással kapcsolatos ismereteket biztosít.
  • a táborban legalább két alkalommal (legalább 1-1 óra időtartamban) pszicho-szociális segítségnyújtást célzó foglalkozás valósul meg.

B. komponens: Gyereknap megvalósítása:

A „B” komponens keretében olyan gyereknapok megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt valamelyik alaptevékenységéhez vagy mozgalmi tevékenységéhez kötődik. A gyereknap megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 főt elér;
  • a gyereknap szervezésében és megvalósításában minimum 2 fő önkéntes (legalább 1 fő ifjúsági önkéntes) részt vesz igazolható módon.

C.komponens: Segélyakció megvalósítása:

A „C” komponens keretében olyan segélyakciók megvalósítását támogatjuk, amely a Magyar Vöröskereszt látókörében került hátrányos helyzetű gyermekeket és családjukat támogatja. A segélyakció megszervezése során az alábbi feltételeket kell biztosítani:

  • a program megvalósítása során legalább 50 főt támogat;
  • a segélyakciót legalább 2 adományozó támogatja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 7. A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2015. május 16.

Bővebb információ: