https://voroskereszt.hu/hirek/palyazati-felhivas-humanitarius-telepules-2016/

Pályázati felhívás – Humanitárius település 2016


A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége magyarországi települések (önkormányzatok) részére „Humanitárius település” cím elnyerésére pályázatot hirdet.

A pályázat fő célja:

A Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részvevő közösségek elismerése.

A pályázók köre:

A cím elnyerését megpályázhatja minden település (rész)önkormányzata (falu, község, város) vagy városrész, kerület vagy kerületrész.

A „Humanitárius település” cím elnyerésének feltételei:

A „Humanitárius település” cím elnyerésénél előnyben részesül az a pályázó, ahol:

Működő vöröskeresztes szervezet azt jelenti, hogy éves terv alapján, legalább és bizonyíthatóan 5 alkalommal, a vöröskeresztes tagok min. 70 %-ának részvételével olyan akciókat, programokat szerveznek a közösség bevonásával, amit a közösség igényel – pl. szociális, egészségnevelési rendezvények, akciók, programok, véradások, elsősegélynyújtó bemutatók szervezése stb.

A cím odaítélése egy évre szól, mely – a feltételek teljesítése esetén – évenként meghosszabbítható.

A cím elnyerése emléklap átadásával jár. A cím megtartása (második alkalom) emléktábla avatással kerül elismerésre Harmadik évben (folyamatosan) az elnyert cím feljogosítja a települést, hogy határán található üdvözlő tábláin elhelyezze a „Humanitárius település” jelzést.

A harmadik fokozatot elért településeknek ötévente szükséges címüket – újabb pályázat benyújtásával – megerősíteni, különben a cím viselésére jogosulatlanná válik.

A cím elnyerésével pénzjutalom nem jár.

A címnek való megfelelés ellenőrizhető. Nem megfelelőség esetén a cím visszavonható.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2016. március 30. 10.00 óra

Pályázatok benyújtásának módja és helye:

Pályázni kizárólag a kiadott pályázati űrlapon lehet. A pályázatokat 1 példányban és elektronikus adathordozón vagy e-mailen (pl. CD lemez vagy e-mail: gyorgyi.polacsek@voroskereszt.hu)[1] szükséges megküldeni, illetve postán/személyesen behozni az alábbi címre:

Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóság

1051 Budapest, Arany János u. 31.

Pályázati adatlap letölthető itt:

További információk kérhetők a Magyar Vöröskereszt megyei és területi szervezeteitől.

Budapest, 2016. január

Magyar Vöröskereszt

[1] vita esetén, a papír alapon benyújtott pályázati anyag tekinthető hitelesnek