https://voroskereszt.hu/hirek/palyazati-felhivas-2016/

Kenedi Alap pályázati felhívás 2016


A Magyar Vöröskereszt idén is meghirdetni Kenedi Alap pályázatát alapszervezetei és tagozatai számára.

Kenedi Tibor örökhagyóként 33,4 millió forintot adományozott a Magyar Vöröskereszt számára, azzal a céllal, hogy rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket támogasson, segélyezzen.
A Kenedi Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű gyermekeken komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amely a helyi igényekre, a helyben élő rászorulók szükségleteire reflektál.

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

A pályázat három témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

Srsz. Pályázott program Maximálisan megítélhető összeg (Ft) Maximálisan támogatható pályázatok száma (db)
A Gyerektábor 250 000 5-6
B Gyereknap 50 000 8-10
C Segélyakció 50 000 5-6

A pályázatot postai úton és elektronikusan kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31. valamint kenedialap@voroskereszt.hu [1]). A borítékra kérjük, írják rá a pályázat kódszámát: KENEDI – 2016/1

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29.

A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2016. május 20.

További információt kaphatnak a https://voroskereszt.hu/kenedi-alap.html [2] oldalon vagy Kovács Dávid szakmai vezetőtől a kenedialap@voroskereszt.hu [1] e-mail címen és a 06-70/933-8027 telefonszámon.