A Magyar Vöröskereszt 2018 januárjában új országos programot indított, melynek célja a fiatal felnőttek megismertetése az önkéntességgel és olyan komplex képzések és szolgáltatások nyújtása melyek révén a célcsoport munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzete is javítható. Az angolszász jó gyakorlatot követve (gap year), a projektben esélyt kínáltak a sikeres középiskolai tanulmányokat befejező fiatalok számára, hogy az életpálya építéséhez elengedhetetlen tapasztalatokat szerezhessenek. A résztvevőknek, a kezdeményezésnek köszönhetően legalább fél évig lehetőségük nyílt arra, hogy átgondolják pályaválasztási terveiket, és valós társadalmi ügyet is szolgáló szervezetünknél hasznos önkéntes munkát lássanak el. A belső képzések keretében az önkéntesek a szociális segítésről, az elsősegélynyújtásról, és a katasztrófavédelmi területről alapvető ismereteket szereztek, a tanácsadások során pedig életvezetési és mentálhigiénés segítséget kaptak. A képzésekkel a Magyar Vöröskereszt olyan gyakorlati tudásokat szeretett volna fejleszteni és átadni, amelyek javítják a fiatalok munkaerő-piaci helyzetét a későbbi munkavállalás során.

A 225 millió forint Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt 9 megyében 11 helyszínen zajlott és összesen 182 fő önkéntes fiatal bevonását eredményezte. Az önkéntesek számára lehetővé tették többek között a „B” kategóriás jogosítvány megszerzését, szintjüknek megfelelő nyelvi képzésben való részvételt, elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzését és emellett egyéni tanácsadásban is részesülhettek. Az önkénteseket elsősorban a megyei munkaügyi központokon, partner civil szervezeteken keresztül sikerült elérni, vagy a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetein keresztül jelentkezhettek személyesen. Érdemes kiemelni, hogy többen hosszú távon is megmaradtak a Magyar Vöröskereszt kötelékében, értékes időt áldozva a humanitárius tevékenységeknek.

A projekt az EFOP 1.3.8-17-2017-00015 kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2018. január 1. – 2021. június 30. között.

A projektről az alábbi honlapon is elérhető információ: https://voroskereszt.hu/itt-a-helyed-onkentes-program/