https://voroskereszt.hu/hirek/orszagos-felugyelo-bizottsag/

Országos Felügyelő Bizottság


Az Országos Felügyelő Bizottság a tisztújító Küldöttgyűlés által választott, a Magyar Vöröskereszt működését, gazdálkodását felügyelő szerv. Létszáma 3 fő. Üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. Beszámolási kötelezettséggel az Országos Küldöttgyűlésnek tartozik. Tagjaira az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni.

A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 2 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, érvényes döntéshez legalább két fő egybehangzó szavazata szükséges. Egyéb ügyrendi kérdésekről az Országos Felügyelő Bizottság saját ügyrendje rendelkezik.

Feladata és hatásköre

Az Országos Felügyelő Bizottság tagjai

Az Országos Felügyelő Bizottság elérhetősége

Postacím: 1051 Budapest, Arany János utca 31.
E-mail: felugyelobizottsag@voroskereszt.hu [1]