A Magyar Vöröskereszt 2017 júliusban új országos programot indított, melynek célja egy modern és a szakmai munkát optimálisan kiszolgáló, a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, krízis helyzetben lévő személyek, családok igényeihez és szükségleteihez igazodó, korszerű infrastrukturális keret kialakítása. Célunk az volt, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások magasabb hatékonyság mellett, minőségi javulást eredményezzenek, a célcsoportunkat gyorsabban, hatékonyabban tudjuk elérni és növelni tudjuk az ellátott területet és az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően magasabb színvonalon tudjuk biztosítani a szolgáltatások hozzáférését. A Magyar Vöröskereszt számára folytonos és növekvő kihívást jelent az, hogy az épületállománya és annak infrastruktúrája elavult, korszerűtlen, s mivel bizonyos épületek az energiahatékonysági elvárásoknak sem tesznek eleget, így magasabb rezsiköltséggel terhelik a szervezet költségvetését. A projektben megvalósítani kívánt célunk az volt, hogy e tehertétel csökkenjen és a szakmai munka hatékonysága ezáltal növekedjen.

A fejlesztésnek köszönhetően megyei irodáink új bútorokkal és eszközökkel gazdagodtak.

A projekt keretében 28 megvalósítási helyszín közül 11 helyszínen, összesen 4049 m2 infrastrukturális felújítást valósítottunk meg annak érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatások minősége hatékonyabbá váljon. Ezek mellett a megvalósítás során az alábbi eszközök beszerzését valósítottuk meg, amely elősegíti a közvetlen célcsoportunk hatékonyabb elérését, segítését és támogatását.

Az infrastrukturális fejlesztés keretében ezen felül épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése (akadálymentesítés, energetikai korszerűsítés) valósult meg annak érdekében, hogy a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű, krízis helyzetben lévő személyek, családok modern környezetben megfelelő szakmai és infrastrukturális feltételekkel találkozzanak. A megvalósítás során külön figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőség, a környezeti- és fenntarthatósági szempontokra.

A projekt összköltsége: 649 999 503 Ft.

A projekt az EFOP 2.2.15-16-2017-00002 kódszámú pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2017. július 1 – 2021. január 31. között.

A teljes megvalósult fejlesztés számokban