(2016. január 12.)

Munkakör Megnevezése: szakmai vezető

Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Munkavégzés Helye: Budapest XI.
ker. Bikszádi utca 43.

A Munkaviszony Időtartama: határozatlan idejű

A Foglalkoztatás Jellege: teljes munkaidő, kötetlen munkarend

A további információkért kérjük kattintson a Bővebben… gombra!

Munkakör Általános Leírása:

Az új munkatárs feladatai lesznek:

 • a megyei szervezet szociális-, és gyermekvédelmi ellátó rendszerének (a továbbiakban: ellátó rendszer) szakmai irányítása, szabályos és zavarmentes működésének fenntartása, biztosítása;
 • az ellátó rendszert érintő jogszabályi változások nyomon követése, a belső szabályzók ennek megfelelő, szükséges mértékű aktualizálása;
 • aktívan részt venni az ellátó rendszer állami-, önkormányzati-, és pályázati finanszírozásával kapcsolatos kontrolling, illetve monitoring folyamatokban, feladatokban;
 • nyomon követni a szakmai jelentőrendszer (KENYSZI) feltöltésének naprakészségét és az adatok valóságnak történő megfelelését;
 • a megyei szervezet e-képviselői feladatainak ellátása, hatáskörének gyakorlása;
 • fenntartói képviselet a felügyeleti ellenőrzéseken;
 • kapcsolattartás az együttműködésben érintett szervezetek, hivatalok és hatóságok illetékes szakmai szerveivel;
 • az ellátó rendszerben dolgozók szakmai továbbképzésének szervezése, irányítása, nyomon követése.

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

 • felsőfokú, szakirányú végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus végzettségek valamelyike);
 • a hajléktalan ellátás területén szerzett legalább 10 éves szakmai, és legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló, a gyermekvédelmi intézmények működtetését szabályozó, illetve a helyi állami szervekről (járásokról, önkormányzatokról) szóló, mindenkor hatályos törvények, valamint ezek végrehajtására vonatkozó rendeletek, továbbá az egyéb, szociális feladatokat szabályozó jogszabályok átfogó és naprakész ismerete, az ezekben meghatározottak gyakorlati alkalmazásának képessége.
 • az ellátó rendszer felépítésének elméleti ismerete;
 • szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arról, hogy azt két éven belül megszerzi;
 • magabiztos, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • szociális érzékenység, empátia, segítőkészség, gyakorlatiasság, jó kommunikációs készség és határozott fellépés;
 • „B” kategóriás jogosítvány (gyakorlott gépjárművezetői tapasztalat);

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • a Magyar Vöröskereszt működésének ismerete;

Jelentkezés Feltételei, Módja, Határideje:

A jelentkezés feltételei:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • szellemi és fizikai cselekvőképesség;

Pályázati anyag összetétele:

 • részletes – 1 évnél nem régebbi önarcképes – szakmai önéletrajz;
 • a bruttó fizetési igényt is tartalmazó motivációs levél;
 • a végzettséget és szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolati példánya;
 • a munkakör ellátására, fejlesztésére vonatkozó általános program;
 • ajánlások;

Pályázati anyag benyújtásának módja:

 • elektronikus úton (pdf, jpeg, word formátumban), a hrpestmegye@voroskereszt.hu e-mail címre elküldve;
 • az elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következő munkaköri kódot is szerepeltetni: szakmai vezető – 7/1/2016.

Jelentkezés határideje: 2016. január 31.

Pályázatok Elbírálásának Menete, Határideje:

A pályázatok elbírálásának menete:

 • kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „Jelentkezés feltételei, módja, határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;
 • a kiválasztott pályázó (pályázók) kétkörös személyi beszélgetésre lesznek behívva a munkáltató budapesti telephelyén lévő irodaházába;
 • csak az interjúra behívott pályázó (pályázók) kerülnek visszatájékoztatásra;

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. február 10.

A munkába Állás Általános Feltételei, Legkorábbi Időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

 • a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyének, iskolai végzettségeit-, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása;
 • eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2016. február 22.

Budapest, 2016. január 12.

Gerzsenyi István
megyei igazgató
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete