A hétfőn felállított vöröskeresztes bázison az idegenrendészeti eljárás alá vont nők és gyermekeik traumáinak enyhítése a cél.

A Szegedi Határrendészeti Kirendeltséggel közösen vöröskeresztes bázist létesítettek hétfőn a röszkei idegenrendészeti előállító helyen, amely az eljárás alá vont migránsok számára kialakított területen kezdte meg működését.

A Magyar Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei a legsérülékenyebb csoportnak, a gyermekeknek és a nőknek nyújt pszichoszociális segítséget. A Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei a nappali időszakban biztosítanak lehetőséget az anyukáknak a segítő beszélgetésre, a gyermekeknek pedig olyan játékos színezőkkel készülnek, melyek az elsősegélynyújtásra és a higiénia fontosságára hívják fel a figyelmet. A fő cél a gyermekek traumatizációjának csökkentése, és a gyermekeket gondozó anyák lelki megerősítése.

A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete korábban a kirendeltség szegedi épületében végzett hasonló tevékenységet.

A Nemzetközi Vöröskereszt tevékenységeivel összhangban, a Magyar Vöröskereszt további feladatok ellátásának előkészítését kezdte meg a hazánkba érkező menedékkérők megsegítése céljából.

A Vöröskereszt Vörösfélhold szervezetek a Genfi Egyezmények szerint különleges, úgynevezett kiegészítő szerepet töltenek be kormányaik mellett, küldetésük a hatóságok munkájának segítése a humanitárius területen, a pártatlan, semleges, megkülönböztetés nélküli segítségnyújtás, az emberi szenvedés enyhítse, az élet és az egészség védelme, a személyiség tiszteletben tartása. Valljuk, hogy nincs illegális emberi lény, csak a rászorultságot nézve segítünk a sebezhető embereknek.

A Magyar Vöröskereszt a K&H Bank 10405004-00026548-00000009 számlaszámra (KÖZLEMÉNY: Menekült) várja a pénzadományokat menekültügyi tevékenységének támogatására.

Főbb üzenetek

A Magyar Vöröskereszt vallja, hogy nem létezik “illegális emberi lény” csak “rászorultságát nézve sebezhető ember”, akiket a jogi és adminisztratív státuszuktól függetlenül emberhez méltó humánus bánásmódban kell részesíteni.

Szeretnénk a jelenlegi bevándorlási és menekültügyi helyzetben érintett minden részvevőt arra emlékeztetni, hogy a migránsok ugyanolyan emberi lények, mint mi, hasonló igényekkel és szükségletekkel, akik közül sokan háborúk és harcok, elnyomás vagy szélsőséges szegénység elől menekülnek. Hisszük, hogy minden helyzetben biztosítani kell alapvető emberi jogaik tiszteletben tartását, különösen a nemzetközi védelemhez, az egészségügyi ellátáshoz és a szükséges információhoz való hozzájutásukat az útjuk bármely pontján. 2011-ben, a Vöröskereszt és Vörösfélhold 31. Nemzetközi Konferenciáján a Genfi Egyezmények részes államai és a Vöröskereszt Vörösfélhold nemzeti társaságok elfogadták azt a határozatot, miszerint biztosítaniuk kell, hogy a határaikat átlépő migránsok a megfelelő nemzetközi védelemben részesülhessenek és a szükséges szolgáltatásokhoz hozzáférhessenek.

A Csongrád megyei hatóságoktól érkezett megkeresést követően az eljárásra váró migránsok regisztrálására létesített, röszkei idegenrendészeti előállító helyen pszichoszociális ellátást biztosít a Magyar Vöröskereszt.

A szegedi határrendészeti hatóságokkal (Szegedi Hatàrrendészeti Kirendeltség) együttműködésben a Magyar Vöröskereszt személyzete és önkéntesei pszichoszociális ellátást biztosítanak nőknek és gyermekeknek, melynek célja a traumatizáció csökkentése, és a gyermekeket gondozó anyák lelki megerősítése. A Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei a nappali időszakban biztosítanak lehetőséget az anyukáknak a segítő beszélgetésre, a gyermekeknek pedig olyan játékos színezőkkel készülnek, melyek az elsősegélynyújtásra és a higiénia fontosságára hívják fel a figyelmet. Az IFRC (Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége) segítségével a Magyar Vöröskereszt további feladatok ellátásának előkészítését kezdte meg a hazánkba érkező migránsok megsegítése céljából. A Vöröskereszt megyei szervezete többek között migráns családok és gyerekek számára adománygyűjtést (bébiétel) indított.

A Magyar Vöröskereszt a Genfi Egyezmények és az 1993. évi XL törvény szerint különleges, úgynevezett kiegészítő szerepet tölt be a Magyar kormány mellett humanitárius területen. 

Mindezzel egy időben a munkánkat a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom hét alapelve vezérli. A pártatlanság és a semlegesség a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom legalapvetőbb elvei közé tartozik, amely biztosítja, hogy humanitárius küldetésünket minden politikai, etnikai, vallási, ideológiai és egyéb megkülönböztetéstől függetlenül, az emberi szenvedés enyhítésére koncentrálva végezhessük. A legsérülékenyebb emberek pártatlan és semleges segítése a munkánk legalapvetőbb vezérelve az elmúlt több mint 150 évben.