A dokumentum rögzíti, hogy miután mindkét szervezet alapfeladata az emberi élet eredményes oltalmazása veszélyhelyzetekben és rendkívüli körülmények között, az ezzel kapcsolatos munka közös fellépést és a kapacitások összehangolását igényli. A felek a megállapodással a szakmai információk cseréjében, a lakosság és a saját állomány felkészítésében, a logisztikai képességek koordinálásában, a hazai és a nemzetközi segítségnyújtás megszervezésében és végrehajtásában való együttműködésre kötelezik magukat.

Az aláírás időpontját egy a napokban kezdődő közös gyakorlat is aktuálissá tette. A két szervezet munkája a hétköznapokban és a rendkívüli intézkedéseket követelő időszakokban is összekapcsolódik, ebben kitűnő partnerei egymásnak, hangzott el az aláírás ünnepi percei után.

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója örömét fejezte ki az együttműködés kapcsán, meglátása szerint a két szervezet munkáját a dokumentum még magasabb szintre emeli, és szorosabbra fonja. Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója elmondta, hogy mindig nagy várakozással állnak a közös feladatok elé, amelyek alkalmat teremtenek az összecsiszolódásra, a műveletek tökéletesítésére, a hivatásosok, önkéntesek és más közreműködők hatékony munkájára.

A megállapodás alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Vöröskereszt vállalja, hogy az egymás hatáskörébe tartozó és intézkedést igénylő eseményekről, az élet- és vagyonvédelemhez, valamint a humanitárius segítségnyújtáshoz, katasztrófa-elhárításhoz, veszélyhelyzetek felszámolásához szükséges és azzal összefüggő információkról azonnal, majd az intézkedéseknek megfelelően folyamatosan tájékoztatják egymást.

Az egyes szakterületek vezetői, munkatársai közvetlenül is konzultálnak egymással, ismereteiket, tapasztalataikat egymásnak átadják, szakmai, továbbá tájékoztató és ismeretterjesztő anyagaikat, kiadványaikat egymásnak megküldik. Saját rendezvényeikre, gyakorlataikra, továbbképzéseikre meghívják partnerüket, részvételi lehetőséget biztosítanak a közös érdeklődési körbe tartozó egyeztetéseken, képzéseken.

A felek veszélyhelyzet, katasztrófaveszély esetén, valamint közös gyakorlatok során kölcsönösen tájékoztatják egymást az előrelátható teendőkről. A feladatok végrehajtásának érdekében az ENSZ, az Európai Unió és a NATO elvárásoknak megfelelően felkészülnek, együttműködnek a veszélyhelyzetek, katasztrófák érintettjeinek felkutatásában, ellátásában.

Fotó: Szőke Péter BM OKF