A Magyar Vöröskereszt a jelenlegi helyzetben is a felmerülő szükségletek alapján igyekszik helytállni és mozgósítani erőforrásait, valamint rugalmas maradni és felkészülni minden eshetőségre. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei az ország számos helyszínén működtetnek befogadópontokat, ahol a szállás biztosítása mellett adminisztratív segítséget is nyújtanak, akár menekültkérelem beadásában, akár további utazás szervezésénél.

Az idősek az egyik legkiszolgáltatottabb csoport a humanitárius válság során, hiszen az ő igényeik és szükségleteik kielégítéséhez nagyobb odafigyelésre és körültekintésre van szükség. Az ő védelmük érdekében a Magyar Vöröskereszt kiemelt figyelmet fordít a különböző gyógyszerek beszerzésére, hiszen így közvetlenül már a határ mentén is szakszerű segítséget tudunk nyújtani az időseknek, akik gyakran krónikus betegségek tüneteivel fordulnak munkatársainkhoz, tagjainkhoz és önkénteseinkhez. A hazánkba érkező idősek azért is kiemelten sérülékeny csoport, mivel sokuk most először kényszerült elhagyni az otthonát, és a változással és bizonytalansággal járó lelki megterhelés különösen veszélyes lehet számukra, ezért a lelkiállapotukra is hangsúlyos figyelmet fordít a szervezet. A háború okozta trauma miatt a mentális és lelki egészség pedig szintén fokozott figyelmet igényel, hiszen az idősek nem tudhatják, vissza tudnak-e még valaha térni szülőföldjükre, és azt sem, hogy mivé lett, amiért egész életükben dolgoztak.

A humanitárius válság kezelése során nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a vöröskeresztes önkéntesek, tagok, akik között sokan már nyugdíjasok. Ők is lelkesen és kitartóan állnak helyt, ha szendvicsek készítéséről és osztásáról vagy bármi más segítő tevékenységről van szó, így ők is hatékonyan vehetnek részt a menekülők segítésében, amellett, hogy egy közösség részévé válnak, és visszatérő önkéntes vagy tag lesz belőlük. Akivel ez megtörtént, az tudja, milyen jóérzést jelent a mindennapokban mások segítése és a közösséghez tartozás. Aki még nem próbálta, de egészségi állapota lehetővé teszi, javasoljuk, keresse meg a lakóhelye szerinti Vöröskeresztet és tegyen egy próbát, legyen önkéntesünk, tagunk és segítsen másokon, miközben segít magának is.

A Magyar Vöröskereszt céljai között szerepel olyan programok elindítása, amelyek a minél teljesebb egészségben, és így minél jobb minőségben megélhető időskort célozza. Ennek egyik eleme a közösségben végzett segítő tevékenység, nemcsak idősek számára.

Az idősebb korosztály bevonása a Magyar Vöröskereszt tevékenységeibe a szervezet egyik hosszabb távú célja, ehhez is nyújt támogatást többek között a Digitális Felzárkóztatási Alap program is. A program célja, hogy kapcsolattartásra, tanulásra, internetezésre alkalmas eszközök – mobiltelefon, tablet, laptop – vagy szoftverek vásárlását támogassa, különösen egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények, illetve szociálisan rászoruló személyek (elsősorban tanulók, idősek) számára. Ez a törekvés összhangban van a szervezet stratégiájával illetve humanitárius elveivel, értékeivel, egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy támogassa a rászorulók online tanulását és információszerzését, illetve az akaratlan digitális elszigeteltségben élők számának csökkentését. Az idei pályázati lehetőség már lezárult, de a program hároméves, jövő tavasszal ismét meghirdetjük.

Ha egyéb – nem pénzbeli – segítségre van szüksége, kérjük jelezze szintén a lakóhelyéhez legközelebbi Vöröskereszt szervezetnél.

Fotó: Pályi Zsófia, Péter Nóra