SAJTÓKÖZLEMÉNY
2024. január 23.

Magyarország legnagyobb humanitárius szervezete 2008 óta évente adja át a Humanitárius Település címet az arra érdemes településeknek. A sikeresen pályázók egy évig viselhetik az elnevezést. Azon település, amely két vagy több alkalommal is elnyeri a minősítést, jogosult lesz márványtábla kitételére, illetve a határmenti üdvözlő tábláján a Humanitárius Település jelzés elhelyezésére.

A címet sikerrel megpályázó települések esetén a Magyar Vöröskereszt igazolja, hogy a szervezet eszmeiségét és hét alapelvét; az emberiességet, pártatlanságot, semlegességet, függetlenséget, önkéntességet, egységet és egyetemességet tiszteletben tartják” – fogalmaz Fodor Antalné dr., a Magyar Vöröskereszt elnöke.

A szervezet a pályázati anyagokban többek között azt vizsgálja, hogy a pályázók mennyire tevékenyen vesznek részt a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt programjaiban, különös tekintettel a véradásra, az önkéntes munkára és az elsősegélynyújtásra.

A települések méretüktől függetlenül adhatják le pályázati anyagukat falu, község, város vagy városrész, kerület vagy kerületrész kategóriákban. A szervezet március 31-ig online formában és postai úton is fogadja a pályázati anyagokat. A minősítést megszerzők májusban, egy országos ünnepségen vehetik majd át az elismeréssel járó okleveleket.

A cím megalapítása óta összesen 60 hazai település nyerte el a Humanitárius Település címet.

A pályázat részletes kiírását itt találja.