Kenedi Tibor örökhagyóként 33,4 millió forintot adományozott a Magyar Vöröskereszt számára, azzal a céllal, hogy rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeket támogasson, segélyezzen.
A Kenedi Alap (továbbiakban Alap) elsődleges célja, hogy a Magyar Vöröskereszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű gyermekeken komplex módon segítsen az elérhető erőforrások maximális kihasználásával. Fontos, hogy olyan közösségi alapú kezdeményezéseket támogassunk, amely a helyi igényekre, a helyben élő rászorulók szükségleteire reflektál.

Az Alap pénzügyi forrásaiból kizárólag pályázati úton lehet támogatást nyújtani. Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei és tagozatai nyújthatnak be, valamelyik jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység (megyei szervezet) szakmai-pénzügyi közreműködésével és felelősségvállalásával.

A pályázat három témakörben, előre meghatározott keretösszeggel kerül kiírásra:

Srsz.

Pályázott program Maximálisan megítélhető összeg (Ft)

Maximálisan támogatható pályázatok száma (db)

A

Gyerektábor

250 000

5-6

B Gyereknap

50 000

8-10

C Segélyakció

50 000

5-6

 

A pályázatot postai úton és elektronikusan kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31. valamint kenedialap@voroskereszt.hu). A borítékra kérjük, írják rá a pályázat nevét: KENEDI ALAP.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20.
A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2018. május 08.

További információt kaphatnak a Kenedi Alap oldalon vagy Bogát Enikő ifjúsági referenstől a kenedialap@voroskereszt.hu e-mail címen, vagy a 06-70/933-8023 telefonszámon.