A népszerűsítő tevékenység keretében hívja életre évről évre a szervezet a felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyt.

A pályázat tartalma:

A felmenő rendszerű elsősegélynyújtó verseny döntőjének megszervezése a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságának koordinációja mellett.

A támogatás jellege, mértéke

Jelen pályázati kiírás forrását a Magyar Vöröskereszt 2015. évi költségvetésének – elsősegélynyújtás szakfeladat – keretéből biztosítja. A Pályázó vissza nem térítendő támogatásban részesül két részletben az alábbiak szerint:
a) 1. részlet: maximum 6 300 000.- Ft, azaz hatmillió-háromszázezer forint (A Támogatott részére – a Támogatási Megállapodás aláírását követően – a rendezvény szervezési költségeire biztosítja.)

b) 2. részlet: maximum 700 000.-Ft, azaz hétszázezer forint (A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága saját felmerülő költségeinek fedezésére fenntartja. A rendezvény lebonyolítását követően a maradvánnyal elszámol a Támogatott felé.)

Általános pályázati feltételek

Pályázókra vonatkozó kritériumok:
Pályázatot csak a Magyar Vöröskereszt jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége nyújthat be. Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

a) tartalmi, formai követelmények:
• a benyújtott rendezvényterv megfelel a pályázati céloknak;
• a benyújtott rendezvényterv megfelel az 1. sz. mellékletben bemutatott feltétel-és keretrendszernek;
• a költségvetés szakmailag megalapozott;
• az előírt adatlapok kerültek kitöltésre;

b) előnyt élvez:
• az a szervezet, amely önerőt tud felmutatni;
• az a szervezet, amely a programba minél több lokális partnert tud bevonni;
• az a szervezet, amely pályázatához mellékeli a település önkormányzatának támogatói nyilatkozatát

A benyújtás módja, hiánypótlás:
A pályázatot postai és elektronikus úton kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatóságára (1051 Budapest, Arany János utca 31., titkarsag@voroskereszt.hu).

A pályázatnak tartalmaznia kell egy részletes szakmai koncepciót (2. számú melléklet) és költségvetési tervet (3. számú melléklet). Az adatlapok sem tartalmában, sem formájában nem változtathatóak.

Hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 16.
A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2015. január 23.

A teljes pályázati dokumentáció letölthető: