Dr. Dömsödy Péter Szombathelyen született 1936. 01. 18-án. Hatvan éve, megszakítás nélkül a Vöröskereszt szolgálatában állt. Egyike azoknak a rendkívül humánus embereknek, akik Nógrád megyében, faluról falura járva egységes szervezetté alakítva, megalapították a Magyar Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetét. 1992-2008-ig, négy cikluson át az MVK Nógrád Megyei Szervezet társadalmi elnökeként sokat tett a szervezet jövőjének alakításáért.

Országos vezetőségi tagként is meghatározó volt kiemelkedő személyisége. Számos alapdokumentum kidolgozása fűződik a nevéhez. Munkájával, véleményével, kapcsolatrendszerével – mindig szem előtt tartva a mozgalom érdekeit – annak elkötelezettjeként segítette a Szervezet célkitűzéseinek megvalósítását. Jól beszélt németül, ennek és személyiségének köszönhető, hogy 25 éves kapcsolatot ápolt szervezetünk a Landsberg Lech-i Vöröskereszttel.

Búcsúzunk! Emlékét szívünkben örökre megőrizzük!

Fotó: David Tomaseti / Unsplash