A szervezet mindig is nagy hangsúlyt fektetett az ifjúsági munka fejlesztésére, ezért idén augusztusban először az ifjúságsegítők számára szervezett képzést Balatonszárszón. A tréning különlegességét az adta, hogy öt másik országból is érkeztek delegáltak: Lengyelország, Lettország, Olaszország, Spanyolország és Málta küldötteivel együtt összesen huszonnégyen vettek részt a továbbképzésen.

A „Leadership through Humanitarian Values” elnevezésű program pszichológiai nézőpontot biztosított a résztvevőknek a csoportvezetés és az ifjúsági munka terén. A projekt célja nem csupán a csoportvezetői készségek bővítése volt, hanem a humanitárius és európai értékek, az asszertív kommunikáció, a kultúrák közötti együttműködés, és a vállalkozói szellem erősítése is. A korábbi tapasztalatok feldolgozása és a pszichológiai készségek elsajátítása mellett a vezetői önismeret is fontos része volt a programnak, melyet különböző nonverbális és művészeti módszerekkel mélyíthettek el a résztvevők. A tréning nem-formális módszereket vett alapul, ahol nem csak a facilitátorok által biztosított anyag került fókuszba, hanem a résztvevőknek is nagyon fontos szerepük volt abban, milyen tanulási kimenetellel térnek haza. A program része volt egy kirándulási nap is, ahol a csoport a Balaton északi partjára látogatott: természeti és kulturális örökségeink közül meglátogatták Tihanyt, a Káli-medencét és Salföldet is.

A második képzés a fiatalok szexuális neveléssel kapcsolatos tudásának bővítését célozta meg az idén ősszel megrendezett ifjúsági csereprogram során. A projekthez a Vöröskereszt és Vörösfélhold Közép-európai Ifjúsági Hálózatából a szlovák, a lengyel, és német Vöröskereszt csatlakozott, továbbá részt vett a Lett Vöröskereszt, valamint két külföldi civil szervezet – az olasz Vagamondo és a spanyol ESN Almería is-, akik munkájuk során szintén hasznosítani szeretnék önkénteseik itt megszerzett tudását.

Napjainkban egyre nagyobb kihívást jelent a digitális közegben megjelenő szexualitás, ami a maga természetessége mellett rengeteg veszélyt is magában rejt, ezért a “Digital Condom: Preventing Online Harassment” névre keresztelt projekt a fiatalok tudatos és biztonságos online jelenléte mellett hangsúlyt fektetett a mentális egészséget veszélyeztető visszaélések megelőzésére is. A résztvevők különböző témakörökben mélyedhettek el a képzés során: bővíthették ismereteiket az online bántalmazások sajátosságaival és megelőzésével kapcsolatban, információt szerezhettek a kortárs csoportokban megjelenő nyomásról, részletes képet kaphattak az önértékelés, az érzelmek és a digitálisan megjelenő szexuális tartalmak szexuális fejlődésre gyakorolt hatásáról, valamint beleláthattak az alapvető szexuális jogok gyakorlati megvalósulásába. A program során a fenti témák megismerése mellett a résztvevők aktívan részt vettek egy szakmai anyag megalkotásában is, mely során videókat, plakátokat és egyéb digitális tartalmakat készítettek, amik magyar fordításban hamarosan elérhetőek lesznek a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt oldalán.

Mindkét projekt az Európai Unió támogatásával jött létre, ennek megfelelően az aktív részvételért minden résztvevő Youth Pass bizonyítványt kapott az esemény végén, amely egy – az unió által hivatalosan is elismert – tanúsítvány nem-formális képzésben való részvételért.